Havredal

Økodag i Viborg: En festdag for køer, gæster og elever på Havredal

Praktikant kæler for kalvene på gården i Havredal. Fremsendt foto

Siden 2005 har Økodag hvert år fået omkring 150.000 danskere til at besøge økologiske Arla-gårde rundt omkring i Danmark for at opleve de forårskulrede økokøer springe på græs. Efter at have været sat på pause de seneste to år på grund af corona, er et af Danmarks største årlige events nu endelig tilbage, og i Havredal ser man særligt frem til igen at kunne åbne dørene for glade gæster til en sjov og lærerig dag på landet.

Blandt de mange økologiske Arla-gårde, der åbner deres gårde op til Økodag den 10. april, er Havredal Praktiske Uddannelser ved Viborg, hvor 40 unge med særlige behov ser frem til at give indblik i deres hverdag som økologiske landbrugsmedhjælpere.

60 økokøer springer foråret i møde

Efter to år med corona-restriktioner, hvor Havredals elever og faglærere måtte lukke de 60 sortbrogede køer på græs uden besøgende, glæder de unge landbrugselever sig særligt meget i år til at dele oplevelsen med de mange gæster. De er nemlig stolte af det 170 hektar økologiske landbrug, som de driver i fællesskab med skolens faglærere.

– Økodag markerer jo skiftet til foråret, og det er en glædens dag for både køer, elever og ansatte på stedet. Mange af eleverne tager også stor del i både forberedelserne inden og på selve dagen og vil med stor stolthed fortælle om deres daglige virke på landbruget, siger Lone Karlsen, der er uddannelsesleder og faglærer på Havredal Praktiske Uddannelser.

Faglærer Brian Pedersen sammen med en af skolens praktikanter. Fremsendt foto

Der er nemlig nok at se til på dagen med sjove aktiviteter for både børn og voksne.

– Man kan komme op og sidde i gårdens små og store traktorer eller tage kørekort til legetraktorer på vores bane. Og så er der selvfølgelig de lokale FDF’ere, der viser frem, hvad de laver, og man kan bage snobrød. Og så vil vores elever og faglærere selvfølgelig stå klar til at besvare alle slags spørgsmål fra de nysgerrige gæster, siger hun.

40 unge med særlige behov skal være økologiske landbrugsmedhjælpere

På Havredal Praktiske Uddannelser får de 40 landbrugselever, der er mellem 16 og 24 år, praktisk erfaring med alt fra dyr og marker til maskiner og bygninger, ligesom at de udvikler sig på den personlige og sociale front. Tanken er nemlig, at de skal komme ud på den anden side af uddannelsen med en større selvtillid og en faglig identitet.

– På Havredal vil vi gerne flytte fokus fra det, man ikke kan, til det, man er god til. Vi vil gerne have, at eleverne får en hverdag som landmænd, så de får en faglig identitet, som de er stolte af. Dét at stå op om morgenen, passe sit arbejde og leve et landbrugsliv, som man indgår i et fællesskab omkring, siger Lone Karlsen.

Praktikant i gang med at malke køerne. Fremsendt foto

Lone Karlsen har været med siden skolens spæde start i 1993, hvor hun var økologikonsulent. Det blev hurtigt klart for skolen, at det gav mening at omlægge til økologi, og i 1998 skete det endelig.

– Det gav mening økonomisk, men i højere grad gav det mening i forhold til den praktiske undervisning. I den økologiske bedrift er der flere meningsfulde arbejdsopgaver til eleverne, som for eksempel at hyppe kartofler og ukrudtsbekæmpe mekanisk. Og så går det også hånd i hånd med, at vi på det menneskelige plan arbejder med mangfoldighed på skolen. Det repræsenteres også i vores natursyn, siger Lone Karlsen.

Økodag er et samarbejde mellem Økologisk Landsforening og de økologiske mejerier.

Gården i Havredal har 60 køer, som på søndag 10. april lukkes ud på græs. Fremsendt foto

Kommentarer