Klejtrup

Nyt udspil skal styrke lånemuligheder i landdistrikter

Til landdistriktskonferencen i Viborg Kommune mandag 17. maj løftede indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), der var indlægsholder, allerede sløret for, at et udspil var på vej. Arkivfoto: Indenrigs- og boligministeriet

Mandag offentliggjorde erhvervsminister Simon Kollerup (S) et nyt udspil, som skal gøre op med låneudfordringerne i landdistrikterne. Et udspil, der falder helt i tråd med udmeldingerne fra indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek (S), på landdistriktskonferencen i Klejtrup mandag i sidste uge.

Konkret foreslår regeringen at der indføres en model med statsgaranti på realkreditbelåningen mellem 60 og 80 procent af boligens værdi. Det betyder, at staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet i de dele af landet, hvor der er usikkerhed om ejendommens værdi. Det oplyste erhvervsministeriet i en pressemeddelelse mandag.

Netop problemerne med finansiering blandt andet til køb af ejendom i landdistrikterne var et af hovedtemaerne blandt deltagerne ved landdistriktskonferencen i Klejtrup mandag i sidste uge. Her var indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek på besøg, og han lovede på konferencen, at et udspil desangående var på vej fra regeringen. Det kom så allerede en uge efter.

VibLand er positive

Lone Kastberg, der er formand for Vibland (Viborg Landsbysammenslutning), hilser det nye udspil velkomment.

– Det er en problemstilling vi i årevis har italesat på vegne af de landsbyer, vi repræsenterer, og det kom også til udtryk på landdistriktskonferencen i sidste uge, hvor ministeren fik flere spørgsmål om emnet. Så det er glædeligt, at der nu sker noget på denne front. Det er tiltrængt, siger hun.

Lone Kastberg hæfter sig ved, at udspillet kan få positiv effekt på både det private boligmarked, men også på erhvervslivet i landdistrikterne.

– Det åbner mulighed for, at familier kan realisere deres drøm om at bosætte sig i en af de fantastiske landsbyer og landområder, vi har i Viborg Kommune. Og så er det vigtigt, at der i udspillet også lægges op til at forbedre lånemuligheder for mindre virksomheder. Begge dele er virkelig gode tiltag for kommunes landdistrikter og dermed til gavn for hele kommunen, siger hun og tilføjer:

– Derfor ser jeg meget positivt på de muligheder, det kan åbne op for, for vores landsbysamfund; det klinger godt til Viblands slogan: landsbyliv i udvikling.

Ros fra LDF

Udspillet får også stor ros med på vejen af Landdistrikternes Fællesråds formand, Steffen Damsgaard.

– Siden finanskrisen har der været udfordringer med boligfinansiering i landdistrikterne. Det har medført en negativ spiral med lange liggetider og få hushandler, fordi køberne ikke kan få finansiering. Det er en uholdbar situation, som bidrager yderligere til affolkning, centralisering og skævvridning af landet, siger han og fortsætter:

– Derfor glæder det mig, at regeringen har fremlagt en løsning på udfordringen. Det kræver politisk mod og vilje at vende udviklingen. Det vil jeg gerne kvittere for, siger han i en pressemeddelelse.

Steffen Damsgaard mener, at der er tale om “et vidtrækkende og afgørende udspil, som uden tvivl vil styrke mulighederne for, at man kan bo og leve i hele landet”.

– For borgerne i landdistrikterne skal modellen give dem bedre adgang til lån, ligesom den skal mindske institutternes risiko for tab i de pågældende ejendomme, lyder det.

Bedre lånemuligheder for virksomheder

I Vækstfonden vil man samtidig gøre det lettere for mindre virksomheder at optage lån til nye erhvervseventyr. Derfor vil regeringen ophæve den nuværende lånegrænse på 1 million kroner for Vækstlån.

Det er et forslag, Landdistrikternes Fællesråd ifølge Steffen Damsgaard fremlagde tilbage i 2018, blandt andet som en del af et vækstudvalg, hvor en række brancheorganisationer deltog.

– Flere virksomheder og erhvervsdrivende i landdistirkterne har en oplevelse af, at det er svært at skaffe den nødvendige kapital og optage lån. Det er en væsentlig vækstbariere, som regeringen nu politisk tager hånd om. Jeg vil gerne rose, at regeringen én-til-én har lyttet til vores forslag om nedsættelse af lånegrænsen i Væstfonden, siger Steffen Damsgaard.

Han understreger samtidig, at det er vigtigt at se på, om modellen løser udfordringerne vedrørende belåning af erhvervsejendomme. Det gælder for eksempel i forhold til produktionsvirksomheder og serviceerhverv samt selvejende institution, herunder efterskoler. Derfor vil fællesrådet bede Erhvervsministeriet om en ’teknisk gennemgang’ af modellen.

Regeringens udspil

  • Man kan maksimalt låne 80 procent af boligens værdi som realkreditlån. Det resterende beløb finansieres gennem egenbetaling eller banklån.
  • Udspillet fra regeringen omfatter en model med statsgaranti på realkreditbelåningen mellem de 60 og 80 procent af boligens værdi i postnumre med lave kvadratmeterpriser, hvor staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet. Det skal give borgerne bedre adgang til lån og mindske realkreditinstitutternes risiko for tab.
  • De nærmere detaljer om, hvilke postnumre og hvilket prisleje, det kommer til at dreje sig om, er endnu ikke på plads.
  • Samtidig vil man gøre det lettere for mindre virksomheder at optage lån i Vækstfonden ved at ophæve den nuværende grænse på en million kroner.
  • Erhvervsministeren oprettede i oktober 2020 en e-postkasse under Erhvervsministeriet

Kommentarer