Samfund

Nyt spørgeskema hjælper patienter med lugte- og smagsforstyrrelser

Læge og ph.d.-studerende Andreas Steenholt Niklassen (th.) i samtale med en patient i Klinik for Lugte- og Smagssans på Regionshospitalet Gødstrup om resultaterne af spørgeskemaet. Foto: Søren Braad Andersen.

Læge og ph.d.-studerende Andreas Steenholt Niklassen, Regionshospitalet Gødstrup har udviklet spørgeskemaet, der kan bruges til at diagnosticere lugte- og smagsforstyrrelser og følge ændringer i patienternes livskvalitet. 

– Spørgeskemaet betyder, at vi udover at teste lugte- og smagssansen i klinikken, nu også kan diagnosticere og følge udviklingen i patienternes livskvalitet. Det er første skridt på vejen til at hjælpe patienter, der lider af lugte- og smagsforstyrrelser. Det næste skridt bliver at optimere behandlingen, hvilket vi også er i gang med at undersøge, siger læge og ph.d.-studerende Andreas Steenholt Niklassen, Klinik for Lugte- og smagssans, som har stået i spidsen for at udvikle og validere spørgeskemaet i samarbejde med Københavns Universitet. 

Spørgeskemaet, som er blevet testet af 316 patienter i Klinik for Lugte- og Smagssans, blev publiceret den 3. november 2022 i JAMA, hvilket er det mest anerkendte videnskabelige tidsskrift på øre-, næse-og halsområdet i verden.

Spørgeskemaet har vakt stor interesse; allerede nu anvendes spørgeskemaet til patienter på flere danske klinikker, der behandler lugte- og smagsforstyrrelser, og i udlandet er man ligeledes interesseret i at bruge det nye spørgeskema.

Problemet med lugte- og smagsforstyrrelser er nemlig udbredt. Alene i Danmark har op mod 20 pct. af befolkningen nedsat lugtesans, ca. 5 pct. har en påvirket smagssans og ca. 5 pct. har mistet lugtesansen helt. 

Årsagerne til tab af lugt og smag kan være sygdomme som fx kronisk bihulebetændelse, hovedtraumer og COVID-19, og følgerne ved at miste sanserne er mange – herunder nedsat glæde ved mad og drikke, nedsat appetit, problemer med personlig hygiejne og problemer med at opdage røg, gas og fordærvede madvarer 

– Mange patienter oplever stor påvirkning af livskvaliteten, og op til hver tredje udvikler depression som følge af sansetabet. Uden korrekt diagnosticering med validerede måleredskaber ville vi ganske enkelt ikke have de optimale muligheder for at hjælpe patienterne, siger Andreas Steenholt Niklassen. 

Fakta om studiet og spørgeskemaet

  • Læs den videnskabelige artikel “JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery”: doi:10.1001/jamaoto.2022.3392
  • Studietype: Spørgeskemaundersøgelse.
  • Ekstern samarbejdspartner: Professor Karl Bang Christensen, Københavns Universitet
  • Ekstern finansiering: Hans Skouby Fonden. 

Spørgeskemaet består af 21 spørgsmål i otte forskellige domæner:

– Forvrænget lugte- og smagssans

– Følelsesmæssige påvirkninger

– Mad og måltider

– Sociale problemer

– Hygiejne

– Farlige situationer

– Arbejdsmæssige påvirkninger

– Parforholdsmæssige aspekter.

Samt fire overordnede domæner til evaluering af:

– Den forreste del af lugtesansen, som sanser omverdenen

– Den bagerste del af lugtesansen som sanser aroma i mad og drikke – Funktionen af smagssansen

– Overordnet livskvalitet.

Spørgeskemaet er, udover at være grundigt testet og valideret, i stand til at skelne mellem grupper af patienter og raske med normal lugtesans, nedsat lugtesans og mistet lugtesans.

 

Kommentarer