Erhverv

Nye tal: Færre unge uden job og uddannelse, men flere syge

23.055 unge midtjyder mellem 16 og 29 år er hverken i job eller uddannelse. Tallet er faldet, og flertallet klarer sig godt viser ny rapport, men den indeholder også dårligt nyt. De resterende har nemlig længere vej til job og uddannelse, flere bliver sygemeldte og den svageste gruppe er konstant. 

Langt de fleste midtjyske unge klarer sig godt, og gruppen af unge, der står uden for både arbejdsmarked og uddannelse er blevet mindre. Men en stor gruppe unge mangler fortsat hjælp. Sådan lyder konklusionen på en ny stor analyse, Region Midtjylland har fået lavet af Marselisborg Consulting.  

Den viser, at antallet af unge på offentlig forsørgelse i regionen fra 2014-2021 er faldet fra 24.593 til 23.055, hvilket svarer til et fald på 6 pct. Samtidig er der dog sket en stigning blandt sygemeldte unge på 20 pct. ligesom andelen af såkaldt aktivitetsparate unge, der er gruppen længst væk fra arbejdsmarkedet, ikke ser ud til at ændre sig over tid.

– Analysen viser, at alt for mange unge fortsat mistrives, og at en for stor gruppe står uden for fællesskabet. Derfor er der brug for at skabe en tidligere og forebyggende indsats, hvor vi hjælper de unge allerede i grundskolen, og hvor vi etablerer samarbejde på tværs af kommuner, skoler og erhvervsliv, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S). 

Netop sådan en indsats arbejder en række midtjyske kommuner sammen med regionen på at etablere i form af en fortsættelse af projektet “Ung i Uddannelse”, der med støtte fra EU’s Socialfond er målrettet de unge i grundskolen og på FGU (Forberedende grunduddannelse), som har det svært i overgangen til en ungdomsuddannelse. 

Sammensat gruppe

Analysen af unge i Region i Midtjylland sætter spot på, hvem de unge, der er på overførselsindkomst er på baggrund af deres socioøkonomiske og uddannelsesmæssige forhold – og den peger på, at der er tale om unge med meget forskelligartede udfordringer.  

Den største gruppe af unge på offentlig forsørgelse er unge på uddannelseshjælp (8.234 fuldtidspersoner). Unge på uddannelseshjælp dækker over tre kategorier: “Åbenlyst uddannelsesparate”, “uddannelsesparate” og “aktivitetsparate”. Sidstnævnte udgør den største gruppe (5.714). Disse unge har komplekse problemer af fx faglig, social eller helbredsmæssig karakter og har behov en mere omfattende indsats. Analysen viser ligeledes, at antallet af unge i denne gruppe har været stort set konstant over en periode på syv år. 

– Manglende tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet kan give en fornemmelse af, at være efterladt alene tilbage på perronen, mens toget buldrer forbi, og samfundsøkonomisk er det også dybt problematisk, at vi mangler kvalificeret arbejdskraft fx inden for velfærdsområdet samtidig med, at alt for mange unge står uden arbejdsmarkedet. Den udfordring kræver en helhedsorienteret indsats, og jeg ser frem til at drøfte politisk, hvordan vi som region understøtter den indsats bedst muligt, siger regionsrådsformanden. 

Kommentarer