Tjele

Ny udgave af ’Tjele på Langs’ på gaden

Se billedserie Redaktionen sammen med de fleste af bidragsyderne til den 12. udgave af ’Tjele på Langs’. Fredag var de samlet på Lokalhistorisk Arkiv i Ørum for at markere udgivelsen. Fra venstre: Turi Thomsen, Karsten Sørensen, Anna Marie Lebech-Sørensen, Ib Trankjær, Jonna Bach, Ingrid Stage, Hans Engberg, Beate Hammer Christensen, Jørgen Hagsholm, Lene Hove, Arne Bech Sørensen og Jette Skive. Foto: Viborg Netavis

Efter kommunesammenlægningen i 2007 var der tvivl om, hvorvidt den lokalhistoriske årbog ‘Tjele på Langs’ skulle fortsætte med at blive udgivet. Men den daværende redaktion fandt, at der stadig var mange lokalhistoriske beretninger at viderebringe, og nu godt 10 år efter er den 12. og hidtil største udgave på gaden.

I fredags den 16. november blev den 12. udgave af ‘Tjele på Langs’ præsenteret ved et arrangement i lokalarkivets lokaler på Tjelevej i  Ørum.

Til stede var foruden redaktionen og andre indbudte gæster de fleste af bidragsyderne til den nye udgave.

Leve Hove indledte receptionen i fredags med at mindes Børge H. Larsen og Nette Hunsballe. Børge H. Larsen, som var med i redaktionen siden begyndelsen, døde for et år siden. Nette Hunsballe, som kom med i redaktionen i 2014, døde for blot et par uger siden og har således også sat sit aftryk på 2018-udgivelsen. Foto: Gitte Hagsholm

Lene Hove fra redaktionen indledte efter velkomsten med at mindes to af bidragsyderne til flere af den efterhånden lange serie af bøger: Børge Larsen, som døde sidste år og Nette Hunsballe, som døde for kort tid siden.

Herefter præsenterede redaktionens medlemmer, Hans Engberg, Turi Thomsen og Lene Hove, på skift bogens historier og forfatterne bag.

Tidligere formand for Dansk Magisterforening Ingrid Stage er opvokset på et husmandssted i Bigum i en søskendeflok på elleve. Hun fortæller i bogen om, hvordan denne barndom formede hende til den senere tillidspost. Tjele Musikskole eksisterede fra 1983-1996. Beate Hammer Christensen og Jørgen Hagsholm fortæller historien om denne institution, som med sit rige udbud af musikoplevelser var til glæde for hele lokalsamfundet. Jonna Bach fortæller om Pigen fra Løvel, som i 1885 fik en dom for majestætsfornærmelse samt om et smukt venskab mellem to stærke kvinder, som trods stor forskellighed forblev venner gennem 80 år.

Beate Hammer Christensen og Jørgen Hagsholm har skrevet en artikel om Musikskolen i den gamle Tjele Kommune. Foto: Gitte Hagsholm

Knud Erik Riisager bidrager med historien bag mindestenen i Hammershøj, der bærer navnene Maren og Thomas Jensen. Parret bag navnene står bag oprettelsen af en Stiftelse for ubemidlede sognebørn, som blev oprettet i 1933 . Hans Engberg har skrevet en munter fortælling om, hvordan det gik for sig, da Tjele fik postnummeret 8830. Karsten Sørensen tager os med til sin læretid som smed i Ørum. Med stort lune hører vi om mange pudsige hændelser fra læretiden hos smedemester C.C. Christensen. Anna Marie Lebech-Sørensen fortæller om sin families sociale rejse fra at være fattige, omflakkende mennesker til at blive solide borgere.

Rådmand i Aarhus, Jette Skive (i midten), er opvokset på Hammershøj Mejeri. Det har hun skrevet en historie om, som man kan læse i en 12. udgave af Tjele På Langs. Foto: Gitte Hagsholm

Rådmand i Aarhus, Jette Skive, er opvokset på Hammershøj Mejeri. I et kærlig portræt fortæller hun om sin opvækst i den driftige stationsby. Arne Bech Sørensen var i mange år leder af Tjele Kommunale Ungdomsskole. Han giver et historisk rids over skolens 37-årige virke.  Finn Pilgaard Vinter var blandt de medarbejdere, som rykkede teltpælene op på Sjælland for at arbejde på Forskningscenter Foulum, vi får hans historie om at drage mod vest.  Ib Trankjær var dreng i Hammershøj i 1940-erne. Med stor detaljerigdom husker han tilbage på de mange gode oplevelser fra drengetiden.

Bogen, der er rigt illustreret, er med sine 232 sider den hidtil største.

Bogen kan købes i dagligvarebutikker i den tidligere Tjele Kommune, hos Lokalhistorisk Arkiv i Ørum og hos Bog & Idé i Viborg. Årbogen, der er en god julegaveidé til den lokalhistorisk interesserede, kan erhverves for 185 kroner.

Den nye udgave af Tjele på Langs blev ivrigt studeret af deltagerne ved fredagens arrangement i forbindelse med udgivelsen. Foto: Gitte Hagsholm

Kommentarer