Bjerringbro

Ny Taphede by eller centerbyernes udvikling?

 Debatindlæg af Henning Riis Vester. Korsbakken, Rødding.

Jeg havde fornøjelsen at deltage i Borgermødet på Rådhuset vedr. helhedsplan for Taphede. Det går jo godt for Viborg og det er godt med ambitiøse politikere. Taphede er et meget ambitiøst, spændende, nytænkende og godt gennemarbejdet projekt kommunen har fået udført af arkitekt og analysefirmaer.

Men at der påtænkes udstykning af 191 ha. svarende til ca. 1.500 boliger med ca. 3.500 indbyggere, en hel by der i størrelse svarer til f.eks. hele Rødding, Løvel og Skals tilsammen, er vist skudt over målet. Det skal især ses i den sammenhæng at Kommunen har udpeget nogle centerbyer. Det svært at se værdien af dette når der satses så meget på Viborg, frem for udvikling af disse eller andre omegnsbyer.

Det er tankevækkende at der påtænkes at lave en hel ny by som bliver den 3. største i Kommunen, når de små omegnsbyer har det svært med at holde dagligvarebutikker kørende, har det svært med nedgang i antallet af elever på skoler osv. osv.

På mødet blev der talt om bl.a. udvidelser af måske Overlund og/eller Houlkærskolen for at kunne absorbere de mange nye børn fra Taphede. Hvis blot vi fik 10% af de 191 ha., svarende til 160 boliger med ca. 350 indbyggere, i f.eks. Rødding og Løvel, ville det give et kæmpe løft. Det vil sikre at vi kan undgå skolelukninger, og være stor hjælp til dagligvarebutikker, små erhvervsdrivende samt medvirke med synergi i hele lokalsamfundet. Hvad med daginstitution for Taphede? Vi har en helt ny daginstitution i Rødding, samt gode dagpleje muligheder som også kan tage flere børn.

Der blev tillige talt om trafik og infrastruktur, udvidelse af Randersvej og oprettelse af nye busruter. I omegnsbyerne har vi stort set vejsystemet, vi har busforbindelserne, ja ofte kører busserne halvtomme, så hvorfor ikke udnytte al det fremfor at lave en ny by?

Endnu værre; Hvorfor lave en ny by hvor der måske kommer et enormt støjproblem fra en ny motorvej?

Hvis vi f.eks. tager Rødding, hvor vi bor, så er der stort set samme afstand til f.eks. Rådhuset, som der bliver fra den nye by på Taphede. Omegnsbyerne har også som Taphede meget smuk og varieret natur.

På mødet var der rigtig mange bekymrede private lodsejere i planområdet, som ikke vidste om de var købt eller solgt. De kunne ikke få noget at vide om hvornår en ekspropriering kunne gennemføres. Hvorfor lave ny by, når vi har arealerne i de små byer uden at skulle stavnsbinde eller ekspropriere?

Jeg er absolut ikke imod den store udvikling der sker og ved også hvor svært det er at planlægge og spå om fremtiden. Taphede er et meget godt og spændende projekt. Men hvad var betydningen af ”Centerbyer”? Hvornår kan vi få samme eksponering og prioritering som Viborg by? Her tænker jeg på banebyen, Arnbjerg m.fl., og nu Taphede. Her mangler der ikke midler, prioritering og markedsføring. Dette er stort set ikke eksisterende for os ude i oplandet.

I politikere kan om nogen med Jeres handlinger være med til at skubbe en udvikling i den rigtige retning. Jeg håber I vil arbejde for at sikre en større sammenhæng mellem land og by, fremfor at satse på disse prestige projekter.

Vi er mange som håber der kigges mere på en helhedsplan for udvikling i hele kommunen frem for blot Viborg by. Jeg foreslår at etape 4 i Taphede; ca. 60 ha., fordeles ud på centerbyerne og får samme prioritering, investering og eksponering som vi ser med alle de nævnte projekter i Viborg by. Det er nemlig ikke enten eller, for selvfølgelig skal Viborg by gå i front og udvikles.

Med ovennævnte forslag, vil rigtig mange blive tilgodeset og vi vil se en kommune med meget større rummelighed og udbud.  Det vil være en kæmpe synergi – effekt for hele kommunen at der udvikles i oplandsbyerne. Lad os få en hel kommune frem for satsning kun på en hovedstad i kommunen og få revideret Helhedsplanen for Taphede, så 1/3 af de 191 ha. tilgodeses til omegns-landsbyerne.

De lokale ildsjæle i de små omegnsbyer er klar til at støtte op om udviklingen og til at byde nye borgere velkommen.

Jeg påtænker at sende ændringsforslag samt indsigelse til Helhedsplanen for Taphede med udgangspunkt i ovenstående.

Hermed opfordring til ligesindede i byerne omkring Viborg til at gøre ligeså og bringe emnet til debat. Håber også det vil få de nye kandidater til kommunevalget i spil med deres meninger og holdninger.

Kommentarer