Klejtrup

Ny kasserer i Klejtrup Kultur & Multicenter efter 24 år

Michael Nøhr, Mette Nannberg, Marianne Fruergaard. Fremsendt foto

Ved den netop afholdte generalforsamling i Klejtrup Kultur- & Multicenter blev der skiftet ud på kassererposten efter 24 år. 

Marianne Fruergaard har været i del af hallens bestyrelse gennem 24 år, og i alle årene har hun varetaget kassererposten, men af arbejdsmæssige årsager bliver hun nødt til at stoppe, som kasserer for Klejtrup Kultur- & Multicenter. 

– Det kan hun også roligt gøre med god samvittighed. Gennem alle årene har hun ydet en stor og vigtig indsats for Klejtrup Kultur- & Multicenter, og der har altid været styr på økonomien med Marianne ved vores side, siger hallens formand, Michael Nøhr.

Kassererposten overtages af Mette Nannberg, der samtidig bliver nyt medlem af bestyrelsen. Hun er pt. blandt andet formand for skolebestyrelsen og har mange års erfaring med bogføring fra sit arbejde.

– Så det er absolut en kompetent person, som indtræder i bestyrelsen og overtager kassererposten. Så vi håber, at det samarbejde holder ved i mange år, siger Michael Nøhr.

På den efterfølgende konstituering blev Klaus Bugge valgt som næstformand og Mette Nannberg blev sekretær. Resten af bestyrelsen består foruden af formanden af Gert Kristensen, Finn Skals, Palle Villumsen, Asger Frank og Tim Jensen.

Jubilæum og indvielse

Klejtrup Kultur- & Multicenter kom også ud af 2022 med et tilfredsstillende overskud, og det skal bruges på den nye tilskuertribune, som skal bygges hen over sommerferien. Indvielsen afholdes  sammen med hallens 40 år jubilæum efter sommerferien.

 

Kommentarer