Erhverv

Ny hjælpepakke på plads til virksomheder, kulturliv og borgere ramt af lokal nedlukning

Mette Frederiksen og resten af regeringen er blevet enige om en hjælpepakke til ikke alene de syv Nordjyske kommuner ramt af den ekstraordinære nedlukning, men også fremtidige lokale nedlukninger.

Ifølge Erhvervsministeriet er Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier netop blevet enige om en hjælpepakke til virksomheder, kultur- og idrætsliv samt udsatte borgere i de syv nordjyske kommuner, der har været ramt af nedlukning og restriktioner. Pakken vil også fremadrettet gælde ved eventuelle andre lokale nedlukninger.

For at reducere smitteudviklingen og inddæmme en særlig mutation af corona-virus fra mink blev der iværksat en lokal nedlukning og yderligere restriktioner i de syv nordjyske kommuner Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

Det har store konsekvenser for virksomheder, lønmodtagere samt kultur- og idrætsliv.

Derfor er regeringen sammen med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop blevet enige om en hjælpepakke med kompensation til virksomheder, kultur- og idrætsliv og udsatte borgere, der har været berørt af nedlukningen.

Partierne er samtidig enige om, at hvis der måtte opstå et behov for lokale nedlukninger fremadrettet, vil denne aftales generelle erhvervs-, kultur- og idrætsrettede initiativer kunne bruges som model for lokal kompensation.

”Nordjyderne har gjort en stor og flot indsats de seneste par uger for at inddæmme smitten, men det har selvfølgelig haft konsekvenser. Derfor skal der også være hjælp at hente, når man som lønmodtager eller virksomhed bliver ramt af nedlukninger eller restriktioner. Med dagens aftale har vi nu et sikkerhedsnet klar med økonomisk hjælp, hvis der bliver behov for flere lokale nedlukninger i fremtiden. På den måde ved erhvervslivet, at hjælpen er der, hvis restriktionerne skulle ramme,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

”De skærpede restriktioner i Nordjylland ramte mange – også idræts-, forenings- og kulturlivet. Vi er rigtig glade for, at vi har kunnet åbne op igen, men regeringen og partierne er selvfølgelig samtidig enige om, at der skal ekstra hjælp til de ramte. Derfor er vi klar med kompensation til dem, der har været ramt – det gælder selvfølgelig også kulturen,” siger kulturminister Joy Mogensen.

Med nedlukninger og skærperede restriktioner bliver der mindre mulighed for at samle sig med familie og venner, deltage i kultur-, idræt- og foreningslivet og lignende. Derfor er aftalepartierne enige om en indsats mod ensomhed.

”Der har i den seneste tid været skruet voldsomt ned for sociale aktiviteter i Nordjylland, og nordjyderne bliver fortsat opfordret til at se så få som muligt. Desuden er beboere på mange sociale tilbud i området fortsat ramt af besøgsforbud udstedt på grund af de mange minkfarme i området. Derfor er mange socialt udsatte og sårbare mennesker i området isolerede. Det må ikke resultere i ensomhed. Nu skaber vi mulighed for, at kommunerne i samarbejde med civilsamfundet kan hjælpe helt lokalt med at række ud til disse borgere og skabe fællesskaber, som kan fungere med de restriktioner, der er i forhold til COVID-19,” siger social- og indenrigsminister Astrid Krag.

Hjælp til virksomheder, kultur- og idrætsliv

Kompensation for faste omkostninger:

 • Alle virksomheder i de syv nordjyske kommuner får adgang til den generelle kompensationsordning for faste omkostninger, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
 • Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 pct. af de faste omkostninger.
 • Virksomheder med enheder f.eks. butikker både inde og uden for de nedlukkede kommuner kan få kompensation for faste omkostninger til den af butikkerne, der oplever et omsætningstab på 30 pct.
 • Virksomheder, der er ramt af, at deres medarbejdere ikke kan komme på arbejde, mangler vigtige leverancer eller generelt oplever produktionsnedgang, kan få kompensation.

Kompensation til selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv.:

 • Alle selvstændige mv. i de syv nordjyske kommuner får adgang til kompensation, hvis de har en omsætningsnedgang på minimum 30 pct.
 • Der laves en særskilt kompensationsordning for selvstændige mv. bosat i en af de nedlukkede kommuner, der ikke kan pendle til deres forretning uden for kommunerne.
 • Der gives kompensation til selvstændige mv. uden for de syv kommuner, hvis de kan sandsynliggøre, at en indtægtsnedgang skyldes restriktionerne.

Andet:

 • Der afsættes en pulje på 15 mio. kr. til delvis dækning af virksomhedernes udgifter til betaling af bod og dagbøder mv. i byggesager mv.
 • For at genstarte turismen styrkes markedsføringen af Nordjylland som destination med 5 mio. kr.

Hjælp til udsatte borgere

 • Der sættes 7,5 mio. kr. af til en ensomhedspulje, der skal modvirke ensomhed blandt borgere i de syv nordjyske kommuner.
 • Der sættes 1,4 mio. kr. af til uddeling af mad til sårbare familier i de syv nordjyske kommuner.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har desuden den 7. november indgået en aftale om en midlertidig lokal lønkompensationsordning for virksomheder i de nordjyske kommuner samt en pendlingslønkompensation for virksomheder og borgere berørte af pendlingsrestriktionerne.

Kommentarer