Samfund

Nu skal langsomme rytmer, dybe baslyde og lette harmonier hjælpe endnu flere gravide – både før, under og efter fødslen

Komponist og Lyddesigner Kåre Wulff i studiet. Foto: Kåre Wulff

Flere hundrede kvinder har allerede født til specialdesignet musik på hospitalet i Herning og nu Gødstrup. Nu understreger en ny evalueringsrapport, at specialkomponeret musik i høj grad understøtter fødselsforløbet og stemningen på de topmoderne sansefødestuer. Derfor bliver musikken nu et fast tilbud til alle hospitalets fødende, og den introduceres allerede halvvejs igennem graviditeten. 

På alle fødestuerne på Regionshospitalet Gødstrup giver projektorer og højtalere mulighed for at man kan føde til smukke, lokale naturscenarier og specialkomponeret musik. Siden september 2021 har hospitalet desuden haft et samarbejde med lyddesigner, Kåre Wulff, som har specialkomponeret auditive redskaber til fødestuerne. Disse lyddesigns er lavet til forskellige intensiteter i fødslen, og kan blandt andet medvirke til sænket puls, inspirere til bevægelse og den rette vejrtrækningsrytme, og dæmpe stress og angst. 

Både på fødegangen i Herning og nu i Gødstrup er der i flere år arbejdet målrettet med atmosfære, arkitektur og lyddesign. Hospitalet var blandt de første i verden, der satte fokus påat atmosfære og ambiance  fødestuen har stor indvirkning på den fødendes og partnerens oplevelse og involvering under fødslen.

– På vores afdeling er det helt afgørende at sikkerhed, relationer og atmosfære spiller sammen. Alle tre elementer er vigtige, for at skabe høj kvalitet og tryghed for parrene. Vi har derfor arbejdet med at nytænke, hvordan vi i højere grad kan give de bedste forudsætninger for at understøtte kvinden i de varierende intensiteter igennem fødslen, og især skabe rum til roen, fortæller chefjordemoder Ann Fogsgaard. 

Mere end bare under fødslen

Den special-designede musik kan dog hjælpe i mange andre situationer end bare under fødslen.

Det kan Rikke Andersen fra Holstebro tale med om. 

Efter en hård fødsel af sønnen Valdemar, var der behov for beroligelse af krop og nervesystem – både hos den lille ny og hos de nybagte forældre. Derfor blev de introduceret til lydspor, der var specialdesignet til putte- og amme-situationer. 

– Vi blev introduceret til musikken så snart vi kom op på barselsgangen, og derfra kørte det stort set uafbrudt i to døgn, forklarer Rikke Andersen, og fortsætter:

– Vi fandt rigtig meget ro i det. Det påvirkede både ham og os. Det var en rigtig god oplevelse, og vi kunne mærke at den ro musikken gav os forældre, smittede af på vores søn. 

Også efter den lille familie er kommet hjem, er den specialdesignede musik blevet brugt flittig. 

– Vi brugte det især de første to dage, og særligt når han skulle sove. Vi kunne mærke, at når han kom tæt på musikken i højtaleren, slappede han helt af og gik ligesom ind i sig selv, fortæller Rikke Andersen, der helt klart vil bruge den specialdesignede musik som værktøj også fremover.

Forskningen er med

Forskning har allerede vist, at særlige typer musik kan give ro og nedbringe stress og angst. Når nu Fødeafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup udvider brugen af lyd som værktøj, så det også kan bruges i fødselsforberedelsen og til amme- og puttesituationer, er det også med forskere på sidelinjen. 

Komponist og lyddesigner, Kåre William Wulff, har været tilknyttet fødeafdeling Vest, siden han i 2019 udarbejdede sit bachelorprojekt i audiodesign i samarbejde med et team af afdelingens jordemødre. Med inspiration fra forskning fra hele verden, komponerede Kåre Wulff lyddesign og musik, som understøtter fødslens forskellige faser, og der er også lavet musik til barsel, med designs til putning og amning.

Projektet arbejder også videre med dansk forskning inden for området. Ph.d. og antropolog Birgitte Folmann, har medvirket som forsker på flere forsøg omkring atmosfæredesign og auditiv påvirkning. Hun har desuden bistået som forskningsleder igennem forløbet med lyddesign på fødegangen, og ser en klar fremtid og en stærk synergi mellem sundhedsfagligheden og kulturen i form af musik og lyddesign i flere områder af sundhedsvæsnet.

– Lyd og musik er en direkte kanal til vores følelser, sanser og erfaringer og kan anvendes både aktivt og passivt. Selv når den ambiente musik ligger i baggrunden, så er den alligevel virksom. Lydredskabet kan anvendes til at bidrage til at reducere nervøsitet, og give et bedre forløb. Lyd kan desuden ændre atmosfæren i rummet og virke som en positiv distraktion mod ubehagelige lyde, der ofte er på et hospital” forklarer Birgitte Folmann. 

Evalueringsrapporten fra projektet på fødeafdelingen understreger yderligere, at der fremadrettet er stort potentiale i udbredelse af lignende lydredskaber til andre afdelinger i hospitalsvæsenet, såsom opvågningsstuer, sengestuer med angste og urolige og venteområder 

Fakta:

Lyddesign-projektet været undervejs siden 2020, og med midler fra Region Midt Sundhedsinnovationspulje har der, trods afbrydelser grundet Corona, det sidste år været gennemløbende fokus på afprøvninger og tests. 

Projektet implementeres nu, som fast del af hospitalets fødselsforberedelsesforløb, og det er den fremtidige ambition at finde investorer til at udvikle en app, som kan samle funktionelle lydredskaber til flere områder i sundhedsvæsnet, og som kan tilbydes frit til alle patienter, gravide og fødende. 

Podcast og den specialkomponerede musik er gratis og frit tilgængelig på Soundcloud under kunstnernavnet: Jordemoder (https://soundcloud.com/jordemoder) og via Apples podcast (https://podcasts.apple.com/dk/podcast/lydredskaber-til-f%C3%B8dsel-podcast/id1645777953)

Kommentarer