Livsstil og forbrug

Nu er hærvejsbroen åben fra øst til vest

Nu er hele stiforbindelsen med Hærvejsbroen, der forbinder Viborg Baneby og midtbyen åben cyklister og fodgængere. Indvielsen af denne sidste del er dog udskudt, til det bliversikkert og tilladt at forsamles igen. Foto: Realdania

Den nye stiforbindelse med to broer mellem Viborg Baneby og midtbyen er åbnet. Hærvejsbroen, den store trappe til Banegårdspladsen, passagen gennem Midtbyens Gymnasium kan nu tages i brug af gående og cyklister.

Stiforbindelsen, der forbinder Viborg Baneby og midtbyen, er et trafikalt knudepunkt, der rækker mod nord til Hovedbiblioteket og Kasernen, mod øst til gågaderne, togstationen og busterminalen samt mod syd til de 3.500 nye beboere i Banebyen.

Midt på strækningen ligger det nye Midtbyens Gymnasium, der også er åbnet medio april 2020.

Stiforbindelsen er mere end en transportrute. Der er lavet en række byrum, hvor det er attraktivt at sætte sig og følge med i det nye liv, der skabes i Banebyen. Et af disse byrum er den store trappe ved Hærvejsbroen og Midtbyens Gymnasium, hvor der er lavet siddepladser midt på trappen.

Bag projektet står Viborg Kommune og foreningen Realdania. Realdania har udvalgt broen som demonstrationsprojekt til “Kickstart Forstaden version 2.0” som et ud af tre strategiske bygge- og anlægsprojektet, der skal fungere som kickstartere på en bæredygtig udvikling af forstaden.

Indvielsen af stiforbindelsen og Midtbyens Gymnasium afventer, at der må forsamles mange personer til festligholdelsen.

Fakta om bro-projektet

Projektet indeholder følgende delelementer:

Hærvejsbroen

Hærvejsbroen går fra Middagshøjvej over Vilhelm Ehlerts Alle, over jernbanen og over Banevejen til Midtbyens Gymnasium. Første del af Hærvejsbroen åbnede den 28. januar 2019.

Der er placeret trapper og elevatorer i begge ender af Hærvejsbroen og ved ø-perronen. I den sydlige ende af broen ligger Stationspladsen, hvor der er både langtidsparkering, taxaplads og handicappladser.

Broen over Banegårds Alle

Broen over Banegårds Alle forbinder Midtbyens Gymnasium med det øverste niveau på p-pladsen ved Hovedbiblioteket.

P-pladsen ved Hovedbiblioteket er ombygget, så stiforbindelsen føres videre til Vesterbrogade og op mod Kasernen. Anlæg af Biblioteksparken er i gang, og det forventes, at arbejdet er færdigt til sommeren 2020.

Se det hele ovenfra på denne dronefilm, som Viborg Kommune har fået lavet.

Kommentarer