Samfund

Nørreå Friskole og Børnehus indviede ny Multibane

Børn og voksne stimlede fredag sammen på friskolen i Skjern for at deltage ved indvielsen af den nye mutibane, som børnene længe har glædet sig til at tage i brug – og vist nok også havde testet lidt på forhånd. Foto: Gitte Hagsholm

Fredag i sidste uge kunne børn og personale fra Nørreå Frikole og Børnehus samt repræsentanter for Nørreå Natur & Fritidscenter sammen fejre indvielsen af en ny, flot Multibane, der er opført på plænen bagved skolen. Multibanen er en gevinst for skolen, men også det første håndgribelige resultat i et ambitiøst projekt, der skal skabe bedre rammer for natur- og fritidsaktiviteter i området omkring Nørreåen.

Multibanen, som blev indviet fredag i sidste uge, er egentligt ‘blot’ en lille brik i et ambitiøst projekt med titlen “Ud i det blå med projekt Nørreå”, der med Nørreå Friskole og Børnehus som omdrejningspunkt går ud på at skabe et formidlings- og aktivitetscenter tæt på Nørreåen, som løber i friskolens ‘baghave’.

– Multibanen var ikke lige vores første prioritet, for vi var så ivrige for at komme i gang med de mere tunge og perspektivrige dele af vores planer for Nørreå Natur & Fritidscenter, men det var det, der kunne lade sig gøre under de givne omstændigheder, fortæller Mette Hammershøj, der er formand for foreningen, som blev stiftet i 2020.

Formand for Nørreå Natur & Fritidscenter, Mette Hammershøj, holdt tale ved indvielsen af Multibanen. Foto: Gitte Hagsholm

Corona, bureaukrati og andre benspænd satte imidlertid videreudviklingen af de store planer på pause. Til gengæld var der stor aktivitet i ‘kulissen’, og foreningen lykkedes med at blive indskrevet i ‘Landskabsstrategien for Nørreådalen’, der er udviklet i samarbejde mellem Viborg, Randers og Favrskov kommuner. En aftale der blev underskrevet i foråret 2023, og her hedder det: “Projektering og finansiering af Nørreå Natur & Fritidscenter er et projekt, der skal prioriteres.”

– Det er vi rigtigt glade for. Det er så vigtigt for vores projekt, at alle tre kommuner nu bakker op om projektet, siger Mette Hammershøj.

Elever fra de større klasser hjalp hinanden med at få klippet snoren. Foto: Gitte Hagsholm

Multibanen er, som nævnt, blot første lille skridt i det store projekt “Ud i det blå med projekt Nørreå”.

I sin tale ved indvielsen af Multibanen, kunne Mette Hammershøj, afsløre, at man allerede efter sommerferien tager hul på at bygge nye omklædningsrum og et stort fælleskøkken, så man er klar, når en ny multisal opføres senere på året. Herefter følger opførelse af en bålhytte og shelters.

Det helt store ønske om en ny ophalerplads til kajakker og kanoer ligger lidt længere ude i fremtiden, men med udsigt til, at visionerne kan realiseres, så er optimismen helt i top.

– Indvielsen af Multibanen er et lille skridt, men det er et skridt i den rigtige retning, lyder det fra Mette Hammershøj.

Multibanen er et hit blandt eleverne på Nørreå Friskole. Foto: Gitte Hagsholm

 

Kommentarer