Viborg By

Nej fra skolebestyrelser til nyt forslag til ny skolestruktur

Skolebestyrelsesformand ved Hammershøj Skole, Torben Spanggaard Frandsen, er medunderskriver på det åbne brev til Viborg byråd, som i dag skal drøfte forslaget fra børne- og udvalgsudvalget. Arkivfoto

Åbent brev til Viborg Byråd vedr. skolestruktur. 

Debatindlæg indsendt af: Skolebestyrelsen Vestre Skole, Skolebestyrelsen Overlund Skole, Skolebestyrelsen Møllehøj Skole, Skolebestyrelsen Søndre Skole, Skolebestyrelsen for Skals Ulbjerg skolefællesskab, Skolebestyrelsen Løgstrup Skole, Skolebestyrelsen Stoholm Skole, Skolebestyrelsen Vestervang Skole, Skolebestyrelsen Vestfjendsskolen, Skolebestyrelsen Møldrup Skole, Skolebestyrelsesformand Nordre Skole, Rikke May, Skolebestyrelsesformand Houlkær Skole, Thomas Bech, Skolebestyrelsesformand Hammershøj Skole, Torben Spanggaard Frandsen, Skolebestyrelsesformand Bjerringbro Skole, Martin Bøjlund, Skolebestyrelsen Ørum Skole, Bestyrelsen Brattingsborg SDI, Skolebestyrelsen Frederiks Skole, Skolebestyrelsen Finderuphøj Skole,Skolebestyrelsen Mønsted/Sparkær, Skolebestyrelsen Karup Skole, Skolebestyrelsen Sødalskolen, Skolebestyrelsen Rødkærsbro Skole, Skolebestyrelsen Hald Ege Skole.

“Brug dit hjerte som telefon” – det var sangen, som gik igen landet over ved skolernes sangdag d. 9. maj. ”…hvis du taler med hjertet min ven” – dette er fortsat, hvad vi som samlet gruppe af skolebestyrelser fra hele Viborg kommune gør. 

Vi kan ikke stå bag det forslag, som udvalget er kommet med d. 27. april, og som indeholder flere  skolesammenlægninger. Vi kan ikke se det realistiske i de beregnede besparelser, som udvalget er kommet frem til, og vi kan ej heller se det realistiske i at fremme folkeskolen ved at skabe usikkerhed hos forældre og børn ved udsigten til klasseoptimering på tværs af matriklerne. 

Vi ønsker ikke A-B-C skoler; altså A-skoler, som er de frie- og private skoler, hvor skoleledelserne har lov til at sige nej tak til elever med udfordringer. B-skoler, som er de skoler, der får ro til at bedrive skole på den nuværende facon, hvori de har kendskabet til lokalområdet og eleverne, med selvstændige bestyrelser og masser af lokalt ejerskab fra medarbejdere, ledelse, børn og forældre. C skoler, hvor uigennemsigtigheden kommer til at præge, hvor og hvornår klasseoptimeringer på tværs af matrikler kommer til at ramme den enkelte elev og familie – med den usikkerhed og utryghed, som følger med dette. 

Situationen, hvor nogle børn flyttes fra én skole til en anden for at optimere klassekvotienten og ramme de magiske 28 – eller 26, hvis der er tale om 0.-2. klasse fra starten af skoleåret 23/24, vil ikke blot skabe utryghed ved de børn som flyttes, men ligeledes ved den allerede etablerede børnegruppe, som de modtages af. Og skal der rokeres løbende, når en klasse modtager tilflyttere, og klassekvotienten så overskrides?

Vi ønsker, at folkeskolen skal være forældrenes naturlige førstevalg, og at det er et reelt valg, hvor man med sikkerhed ved, hvor ens barn får sin fremtidige skolegang.

Vi frygter, at det nuværende forslag vil få flere forældre til i stedet at tage det for dem sikre valg, ved at  vælge et andet alternativ end folkeskolen. Hvor er besparelsen så? Hvor er sammenhængskraften? Hvor er fællesskabet? Vi ønsker et tilbud, der beholder eleverne i folkeskolen og mindsker konkurrencen fra fri- og privatskoler. 

Vi ønsker, at når familier vælger at bosætte sig i et givent område, så kan de også føle sikkerhed i, at det er der, deres børn vil vokse op i et socialt fællesskab med skolegang og fritidsinteresser. 

Vi ønsker selvstændige skoler med egen bestyrelse, hvor vi bevarer nærdemokratiet og den tætte kontakt med børn og forældre. 

Vi anerkender, at Viborg Kommune står med et faldende elevtal og på den baggrund en økonomisk udfordring. Vi har før peget på at investere i folkeskolerne, så de bliver endnu mere attraktive, og flere forældre tilvælger folkeskolen. Det tror vi fortsat, vil være det rigtige at gøre. 

Vores fokus er bl.a. på rammerne for vores børn i dagligdagen, og de bliver væsentligt forringet for nogle børn, med det  strukturforslag der ligger. Derfor bliver vi ved med at insistere på, at vi skal tilbyde et kvalitetstilbud på  kommunens folkeskoler, og besparelserne derfor skal findes andre steder end på ”dagligdagens rammer og  struktur”. 

Vi foreslår derfor, at skolerne i Viborg kommune forbliver de gode folkeskoler, de nu engang er, og lad os i stedet indgå i skolefællesskaber. Vi vil som bestyrelser meget gerne indgå i udviklingen af  skolefællesskaberne allerede fra det kommende skoleår. 

Med skolefællesskaberne kan vores børn blive på deres lokale skole, undervist og understøttet af deres kendte lærere, pædagoger og ledelse – alle med lys i øjnene. 

Lad os vise, hvad vi kan som fælles skolevæsen, når vi holder sammen, og lad os ikke ende med at splitte skolerne i Viborg. 

Vi håber, at I som byråd vil indgå i dialog med os om ovenstående forslag om skolefællesskaberne for alle skoler. Vi ser frem til at mødes med jer.

Kommentarer