Løgstrup

Motorvej øst eller vest om Viborg eller ingen motorvej

Fremsendt illustration

Debatindlæg af Jens Ove Nielsen og Helge Hougaard. Hovedgaden 36, Vejrumbro.

Håndholdhallen i Viborg lagde forleden gulv til et velbesøgt møde arrangeret af Vejdirektoratet med en livlig diskussion af projektet om motorvej fra Klode Mølle til Løvel. Diskussionerne viste en udbredt skepsis overfor motorvejsplanerne.

Vores klare holdning er, at motorvejen er et overflødigt projekt. De trafikale problemer, der måtte være på den eksisterende rute 13, mener vi, kan løses ved en udbygning af denne. Vi har jævnligt kørt på ruten og har aldrig selv oplevet egentlige trængselsproblemer, men der kan være problemer med at overhale lastbiler, campingvogne og lignende.

Omvendt er der tit trængsel på rute 26 til Århus, og det er skandaløst, at trafikaftalen har nedprioriteret udbygningen af denne strækning til fordel for en hærvejsmotorvej.

Et særlig ømt punkt på rute 13 er den vestlige omfartsvej omkring Viborg, hvor den gennemgående trafik generes af ikke mindre end 5 rundkørsler. Langs det meste af omfartsvejen er der imidlertid god plads, så det må være muligt for nogle kreative vejingeniører at konstruere et spektakulært vejanlæg, hvor den gennemgående trafik ledes igennem uden at skulle sinkes af de generende rundkørsler.

Angående de to foreliggende forslag til linjeføring af en motorvej omkring Viborg er de begge problematiske.

Den østlige linje passerer adskillige ådale og naturområder. Det i en grad, så den løsning er efter vores mening er udelukket.

Den vestlige linje passerer også flere naturområder, men hvad der er nok så kritisk, så går linjen også tværs igennem de to områder med særlige drikkevandsinteresser, som er grundlaget for vandforsyningen til Viborg og omegn.

På kortet er de særlige drikkevandsinteresser og Viborgs kildepladser Nord og Syd markeret. I det nordlige område har Viborg Vand ofret et større millionbeløb på at beskytte drikkevandsressourcen ved opkøb af arealer og beplantning med skov. I det sydlige område har Viborg Vand for nylig etableret en ny kildeplads – ligeledes for et millionbeløb.

Uanset forholdsregler for at undgå forurening fra motorvejen vil risikoen altid være til stede. Bare et enkelt uheld med en tankbil kan være katastrofal og vil i bedste fald kræve kostbare oprydninger og langvarige afværgeforanstaltninger.

Der er én sikker måde at beskytte drikkevandsressourcen på: Undgå risiko for forurening. Altså – motorvejen bør holdes uden for områderne med særlige drikkevandsinteresser, så risikoen for forurening af disse udelukkes.

Et motorvejsanlæg her bør i vid udstrækning tage højde for grundvandsstrømmen i områderne og placeres, så forurening af kildepladserne og de vigtige drikkevandsressourcer udelukkes.

Kommentarer