Samfund

Midlertidigt stop for biodiesel i regionale busser

Regionen sparer på biodiesel for at redde busruter. Arkivfoto

Regionsrådet reducerer sparebehovet i den kollektive trafik ved midlertidigt at droppe dyr biodiesel. Samtidig beder rådet Midttrafik om katalog over konkrete afgange, der kan tages ud af køreplanen. 

Regionsrådet har netop besluttet at lette presset på økonomien i den regionale kollektive trafik ved indtil videre at standse brugen af co2-neutral HVO-diesel (biodiesel) i de regionale busser. Det sker fra 1. januar.

I dag kører 56 regionale busser på syv ruter med biodiesel i tanken. Beslutningen letter presset på økonomien i den regionale kollektive trafik med 13,7 mio. kroner i 2023. Senest i september 2023 skal beslutningen evalueres. Regionen vil med tre måneders varsel kunne vende tilbage til biodiesel. 

– Det er ikke nogen nem beslutning. For når vi ophører med biodiesel, går vi reelt i en periode på kompromis med vores mål for klima og bæredygtighed. Omvendt står vi i en historisk økonomisk krisesituation, hvor den kollektive trafik vil blive hårdt ramt. Vi står foran en tilpasning af den kollektive trafik, hvor busruter særligt i landdistrikterne vil være i spil. Med denne beslutning bevarer vi flere busafgange, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Prioriterer uddannelsessøgende

Trods stoppet for biodiesel tilbagestår en markant ubalance mellem den aktuelle virkelighed og budgettet til den regionale kollektive trafik. Regionsrådet besluttede på dagens møde derfor også at bede Midttrafik levere et katalog over konkrete muligheder for at spare på driften i form af færre busafgange. Kataloget skal prioritere transport af uddannelsessøgende. 

Som udgangspunkt mangler der 46 mio. kroner i budgettet, hvis det nuværende betjeningsniveau skal fortsætte. Dertil kommer, at det koster ekstra at spare på kørsel i den kollektive trafik, da lukkede busafgange betyder færre passagerindtægter. Det reelle sparebehov er dermed behæftet med usikkerhed, men vil blive holdt så lavt som muligt. Bl.a. ved at fjerne busafgange med meget lave gennemsnitlige passagertal.

– Desværre kommer vi ikke uden om en tilpasning af den regionale busdrift. Hvordan vi præcist løser det, skal vi nu finde ud af sammen med Midttrafik og kommunerne. I den proces vil vi prioritere at bevare et godt grundlag for at udvikle den kollektive trafik. Herunder skal der tages hensyn til, at man stadig skal kunne komme til og fra uddannelse og job i hele regionen. Derudover vil vi prioritere nytænkning i forhold til nye mobilitetsløsninger, siger formand for udvalget for regional udvikling, Bent B. Graversen (V). 

Regionsrådets udvalg for regional udvikling skal på sit møde 5. oktober fastlægge den endelige beløbsramme, som kataloget fra Midttrafik skal baseres på.

 

Kommentarer