Møldrup

Michael Nøhr ny formand for Venstre i Møldrup og Omegns Vælgerforening

Den ny valgte formand, Michael Nøhr, takkede på bestyrelsens vegne Dan Jørgensen for hans mangeårige engagement i den lokale Venstrevælgerforening. Fremsendt foto

Ved den nyligt afholdte generalforsamling i Venstre i Møldrup og Omegns Vælgerforening blev der valgt ny formand. 

Michael Nøhr fra Klejtrup overtager formandsposten efter Dan Jørgensen fra Bjerregrav, som har siddet i Venstres bestyrelse i otte år og heraf de sidste seks år som formand. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse. 

– Der skal lyde en stor tak for det store arbejde, som Dan har ydet som formand for Venstre i Møldrup og Omegn, lød det fra hans afløser.

Da Dan Jørgensen samtidig trådte ud af bestyrelsen, blev Søren Christensen fra Hvam valgt ind i bestyrelsen. 

Generalforsamlingen bød også på flere politiske indlæg. 

Kristian Pihl Lorentzen var inviteret til at fortælle om sidste års folketingsvalg, hvor han trods 4595 personlige stemmer ikke lykkedes med at blive genvalgt. Som en konsekvens heraf valgte han for nylig helt at trække sig ud af politik, og han fortalte om, hvad han nu får tiden til at gå med.  Det er ikke så lidt endda, så, efter indlægget at dømme, er der stadig fart på Pihl’ens hverdag, lyder det i pressemeddelelsen.

Formand for Viborg Byråds Ældre- og Aktivitetsudvalg, Johannes Vesterby, var også inviteret til generalforsamlingen, hvor han gav oplæg om, hvordan det går med frisættelsen af ældreområdet, og her var status, at det går utroligt godt med frisættelsen. – Viborg Kommune er nået langt med at mindske bureaukratiet og give bedre pleje til de ældre borgere og er klart foran Langeland og Middelfart kommuner, som også er med frisættelse forsøget, lød det blandt andet fra formanden.

Sidste oplægsholder på generalforsamlingen var det lokale byrådsmedlem og medlem af kommunens landdistriktsudvalg, Lone Kastberg, som gav en status på, hvad der rører sig ude i landdistrikterne. Lone Kastberg var initiativtager og medstifter af Viborg Landsbysammenslutning, som hun også var formand for indtil hun blev valgt ind i Viborg byråd ved kommunalvalget i 2021.

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig med Steen Pedersen, Klejtrup, som næstformand. Anette Christensen, Hvam, blev valgt som kasserer, og Bettina Olsen blev valgt som sekretær.

 

Kommentarer