Samfund

Lokale kirker i fuld gang med forberedelserne til menighedsrådsvalget

Formand for Ørum - Viskum - Vejrum menighedsråd, Carsten Dalsgaard Poulsen. Privatfoto

I september er der igen valg til de lokale menighedsråd. Valgforsamlingen er sat til den 17. september klokken 19, og bliver i Forsamlingshuset, Tjelecenteret i Ørum.

ØRUM/VISKUM/VEJRUM – Menighedsrådet for Ørum,Viskum,Vejrum sogne er i fuld gang med forberedelserne til det kommende menighedsrådsvalg. Tirsdag den 7. maj klokken 19 afholdes det årlige offentlige menighedsmøde og orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i Konfirmandstuen i Ørum, og desuden afholdes et orienteringsmøde om menighedsrådsvalget tirsdag den 14. maj klokken 19 i Nørreåhuset i Vejrumbro.

Nuværende formand for menighedsrådet Carsten Dalsgaard Poulsen, Ørum, fortæller:

– At sidde i menighedsråd er ikke kedeligt. Der er ret meget at se til. Menighedsrådet har ansvar for sognenes økonomi, ansættelse af personale, ledelse af medarbejdere, vedligeholdelse af kirkebygninger, kirkegårdene og præstegården.

– Menighedsrådet står blandt andet også for kirkelige arrangementer med sangaftner, foredrag og udflugter med meget mere, tilføjer han.

Kirkens ledelse

Menighedsrådet er den lokale kirkes ledelse, som består af en formand, en kasserer, en næstformand, en sekretær, en kontaktperson og personaleansvarlig, tre kirkeværger samt en række udvalg.

– Vi arbejder sammen for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i vores sogne, siger Carsten Dalsgaard Poulsen

Valgforsamling

På valgforsamlingen i september skal der vælges 12 menighedsrådsmedlemmer, 6 medlemmer fra Ørum sogn, 3 medlemmer fra Viskum sogn og 3 medlemmer fra Vejrum sogn for en fireårig periode samt en del suppleanter.

– De fleste af de nuværende menighedsrådsmedlemmer har planer om at opstille til valget igen, men 3-4 medlemmer har udtrykt, at de stopper, når den nuværende periode udløber, fortæller formanden.

Alle Folkekirkemedlemmer i de tre sogne og som er fyldt 18 år, kan opstille til valget.

På møderne kan man blive meget klogere på, hvad det lokale menighedsråd har arbejdet med de seneste fire år og, hvad der er i støbeskeen.

– Og måske er arbejdet i menighedsrådet også noget for dig, siger Carsten Dalsgaard Poulsen og tilføjer:

– Alle interesserede er velkomne til at deltage i de nævnte møder, og det vil være dejligt, hvis der er en god interesse i at opstille til menighedsrådsvalget i september.

 

Kommentarer