Foulum

Lang vej til Applecenteret

Man har længe kigget langt efter, at første spade blev stukket i jorden til det prestigefyldte Apple-byggeri i Foulum. Men nu er det angiveligt – og snart bogstaveligt – lige rundt om hjørnet.

FOULUM – Ting tager tid – nogle ting tager lang tid, og forberedelserne til det kommende Apple-byggeri i Foulum hører til den sidste kategori. I hvert fald i forhold til forventningerne lige efter, at borgmester Torsten Nielsen (K) i februar sidste år begejstret annoncerede, at Apple havde besluttet at placere ét af to europæiske datacentre i Viborg Kommune, ved forsøgscenteret og kraftstationen i Foulum.

Der gik en rum tid med udgravninger, høringsfaser og en lang række både almindelige og ekstraordinære udvalgs- og byrådsmøder, inden man 31. maj i år kunne vedtage den endelige lokalplan og dermed give det endelige ’go’ til Apples datacenter.

Lige rundt om hjørnet

I forbindelse med lokalplanen blev det også vedtaget at etablere en venstresvingsbane fra Hobro Landevej ind til Blichers Allé, hvorfra der bliver indgang til det store datacenter.

Dette arbejde er til gengæld forløbet helt efter planen, oplyser Ingeniør ved Viborg Kommune, Niels Hammer Sørensen.

– Arbejdet blev startet op for knapt en måned siden, og det er bare gået helt forrygende. Vi er stort set færdige. Vi mangler lige afstribningen, og det forventer vi færdiggjort i løbet af uge 31, fortæller han og fremhæver, at et godt samarbejde med AU Foulum har smidiggjort arbejdet. Fforsøgscentret har blandt andet høstet markerne omkring og leveret vand og strøm. Selve Apple-byggeriet kan han imidlertid ikke sige noget konkret om.

– Vi har ikke kendskab til deres præcise opstartstidspunkt. Vi forventer dog at det sker i nærmeste fremtid.

Kommentarer