Stoholm

Landdistriktsudvalget og VibLand sætter fokus på bæredygtige boligformer

Årets landdistriktskonference har fokus på bæredygtige boformer og fællesskaber. Foto: Viborg Kommune/Colourbox

Torsdag 27. april er Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune i samarbejde med VibLand vært for en konference, der skal inspirere borgere til at sætte gang i initiativer, som bidrager til udvikling af bæredygtige boligformer i landdistrikterne.

Stoholm Fritids- og Kulturcenter lægger lokaler til årets Landdistriktskonference, og programmet består af en blanding af fælles oplæg og efterfølgende forskellige inspirations- og debatoplæg, som deltagerne kan vælge mellem.

Erfaringer og eksempler til inspiration

Deltagerne vil blandt andet blive præsenteret for erfaringerne med at bo småt og godt i et ”Tiny House”, muligheder for realkreditfinansiering og fællesskabsorienterede boligprojekter i landdistrikterne.

Der er også mulighed for at høre om eksempler på bæredygtige byggerier i landdistrikterne og blive klogere på perspektiver for varmeplanlægning og energioptimering. Endelig kan man også vælge at deltage i en debat om de lokale samlingssteders fremtid set i lyset af stigende energipriser.

Store perspektiver

Formand for Landdistriktsudvalget, Kim Dongsgaard, siger om årets konference:

– Bæredygtige boligformer er et tema, som vi i Landdistriktsudvalget ser store perspektiver i for at gøre det mere attraktivt at bo og bosætte sig i vores landdistrikter, og jeg håber, at deltagerne vil blive inspireret af de forskellige indlæg på konferencen.

Korte inspirations- og debatoplæg

Efter indlæggene omkring bæredygtige boformer i landdistrikterne, kan man få emnerne uddybet og debattere i små grupper:

  • Hvordan sikrer vi sammen fremtiden for vores lokale samlingspunkter som lokale købmænd, forsamlingshuse og haller med de stigende energipriser? Debat v/ Vibland
  • Erfaringer med at bygge selv og bygge bæredygtigt på landet v/ Iben Lindebjerg
  • Hør hvorfor privat udvikler går bæredygtighedens vej v/Chrøis & Lund
  • Hør mere om at bygge og bo i Tiny House v/ Anders Boisen
  • Hør mere om Kløverbakken og andre fællesskabsorienterede boligprojekter v/Levi Dørken og en beboer i Kløverbakken.
  • Oplæg om varmeplanlægning og energioptimering v/Rasmus Trangbæk, klimakoordinator, Viborg Kommune.

Konferencen slutter traditionen tro med kåring af Landdistrikternes Ildsjæl 2023.

Kommentarer