Tapdrup

Landdistrikter: Landbrugsudspil må ikke koste jobs på landet

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard. Pressefoto

Regeringens landbrugsudspil rummer gode elementer i form af udtagning af lavbundsjorde samt udvikling af landbruget. Men tiltagene bør følges op med yderligere midler til at få den grønne omstilling i gang uden at tabe arbejdspladser.

– Skal den grønne omstilling være en succes på landet er det helt afgørende, at den bidrager positivt til livet på landet ved at bevare både natur og biodiversitet. Samtidig er det afgørende at udvikle, ikke afvikle landbruget ved at vise vejen til et endnu mere innovativt, konkurrencedygtigt landbrugserhverv. Det kræver massive investeringer i den grønne omstilling af erhvervet, og her lever udspillet ikke helt op til de gode ambitioner, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Alle de mennesker, som hver dag går på arbejde i fødevareklyngen, skal stadig have et job på den anden side af forhandlingerne. For fastholdelsen af arbejdspladser er helt afgørende for at gøre den grønne omstilling til en succeshistorie på landet. Derfor bør midlerne til at sikre arbejdspladser i fødevaresektoren følge med.

Det er positivt, at regeringen lægger op til at satse på ny teknologiudvikling inden for bioraffinering f.eks. med pyrolyse. Denne teknologi har nemlig ikke alene har et enormt klimapotentiale, men kan også skabe nye eksportmuligheder til gavn for landdistrikterne, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Det er afgørende for landdistrikternes udvikling at tiltrække erhverv, som skaber job og vækst. Ved f.eks. at opføre pyrolyseanlæg, som der lægges op til i udspillet, sikres lokale produktionsarbejdspladser, som bidrager til ny og grøn vækst i områderne, siger Steffen Damsgaard.

Derudover roser formanden for Landdistrikternes Fællesråd regeringen for at basere en del af udspillet på udtagning af lavbundsjorde. Udover, at det bidrager til at reducere klimagasudledningen, rummer det potentialer for ny udvikling af landdistrikterne, hvis udtagningen gennemføres med hjælp fra multifunktionel jordfordeling, understreger formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

– Det er positivt, at regeringen har udtagning af lavbundsjorde som et centralt redskab i værktøjskassen. Gennemfører vi en jordreform klogt med afsæt i multifunktionel jordfordeling har vi en historisk chance for at igangsætte en landfornyelse, der blandt andet udvikler landdistrikterne, klimasikrer landbruget og skaber mere natur på en og samme tid, siger han og tilføjer:

– Skal processen for alvor skabe værdi, kræver det, at lokalsamfund og lodsejere involveres aktivt i genforhandlingen af jordens anvendelse. Gør man det, er det en farbar vej til at sikre et land i grøn balance.

Derudover pointerer formanden for Landdistrikternes Fællesråd, at LAG-ordningen bør være central i de kommende forhandlinger.

– Umiddelbart kan jeg ikke se, hvordan LAG-ordningen prioriteres i regeringens udspil. Min helt klare anbefaling vil være at styrke LAG-ordningen i en kommende landbrugsaftale, så der er endnu flere midler til at sikre en mangfoldig erhvervsudviklingen på landet.

Landdistrikternes Fællesråd vil følge landbrugsforhandlingerne tæt.

Kommentarer