Debat og politik

Klimapark: Vindmøller i Tjele til stor skade og næsten ingen nytte

Møllerne bliver over fire gange højere end tårnene på Viborg Domkirke. Til højre ses DLG bygningen i Nr. Vinge i forhold til møllehøjde. Illustration: Eskild Keller

Debatindlæg af Eskild Keller, Veldsparken 77, 8830 Tjele.

Biocirc og Tjele Gods har planer om at oprette en såkaldt energiø på Tjeleegnen tæt ved Tjele Langsø.

Produktionen af strøm skal dels komme fra 15 stk. 185 m høje kæmpemøller og fra 700 ha med solceller. Strømmen fra vindmøllerne i energiøen vil kun udgøre 11 %, mens 89 % vil komme fra solcellerne. Dvs. at møllerne ikke vil producere ret meget strøm i forhold til den skadelige effekt, de vil kunne få i det ellers smukke landskab omkring Tjele Langsø. 

De 185 m høje industrianlæg eller møller vil få en højde på godt fire gange tårnenes højde på Viborg Domkirke. (Jeg omtaler kun den visuelle skade af mølledelen her, og ikke effekterne på dyrelivet, tajgasædgæssene m.fl. eller problemerne, der forårsages af de andre dele af energiøen.).

Vores ekstremt naturfjendske borgmester, Ulrik Wilbek, er desværre totalt ligeglad med sådanne voldsomme indgreb i landskabet. For ham er det kun saliggørende at få gang i nye aktiviteter i kommunen.

Klimaudvalget og i øvrigt hele byrådet er blevet hjernevaskede, og er nu frygtsomme, enfoldige og handlingslammede omkring den grønne omstilling. De har med deres skyklapper på amatøragtigt vis kun fokus på grøn energi uanset omkostningerne for Tjeleegnen. Mange af kommunalpolitikerne i landets 98 kommuner er slet ikke kompetente til at vurdere sådanne emner, da de ikke har viden og overblik over, hvor møller kan placeres mest hensigtsmæssigt i Danmark – for at sikre bedre vindforhold og mindre naturødelæggelse.

Da der kom et forslag fra Biocirc til en energiø på Tjeleegnen, har borgmesteren sikkert fået alle i byrådet, eller næsten, alle banket på plads til at støtte Tjele Gods’ og Biocircs projekt på Tjeleegnen. Det virker, som om ingen i byrådet er selvstændigt tænkende længere, og selv vores eneste byrådsrepræsentant på Tjeleegnen støtter på sørgelig vis det voldsomme indgreb. 

Jeg er sikker på, at der i høj grad er et ringe sammenfald i byrådets ønsker og i borgernes holdning til denne energiø, specielt mht. vindmølledelen. 

Projektet kunne helt sikkert ikke blive til noget, hvis ikke Tjele Gods ville lægge jord til Biocirc. For såvel Tjele Gods som for samfundet vil der dog formentligt være god økonomi i at omstille dyrkning af afgrøder med energi fra solceller.

Derimod vil den smule strøm, som vindmøllerne kan give, som nævnt være ubetydelig i forhold til den destruktion af landskabet, der vil kunne ske. 

Borgerne vil blive påført en vedvarende belastning af forskellig art og ikke mindst en psykisk belastning i årtier, og den ”udgift” bør inddrages i projektet. Mange mennesker har sikkert vænnet sig til vindmøller, men mest på afstand og tænker desværre ikke nærmere over, hvor massivt Biocircs møller vil kunne blive på egnen øst for Viborg ved Tjele Langsø og tæt på flere landsbyer.

Fæsteriet er for længst blevet afviklet, men en ny form for fæste kan nu igen blive til virkelighed på Tjeleegnen, hvor borgerne i det daglige må leve som en slags nyslaver i mange år fremover pga. generne fra kæmpemøllerne på Tjele Gods. Godsejeren kan således fremover besegle borgernes skæbne ved at ødelægge hele Tjeleegnens landskab og natur.

Hvis byrådet gennemtrumfer den overflødige mølledel af projektet, underbygger det dets totale ligegyldighed over for borgerne og naturen i Tjele.

Jeg vil foreslå en alternativ placering af møllerne således, at de ikke placeres ved Tjele Langsø, men derimod et andet sted i Danmark med langt bedre vindforhold, og hvor man ønsker at få dem opstillet. Eller allerbedst på havet.

Et alternativt og oplagt sted ville imidlertid være en bynær placering i Nørresø og Søndersø midt i Viborg i stedet for ved Tjele Langsø.

Søernes bredde er dog kun ca. 800 m, hvorfor møllernes højde ikke må være mere end 100 m, da afstanden til nærmeste naboer ikke må være mindre end 4 x møllernes højde.
Hvis de placeres i en lige linje i hver af søerne, vil de uden tvivl skabe noget markant skulpturelt og spændende midt i Viborg. Og da byboere generelt er meget positive overfor vindmøller, må det være den oplagte placering!

Jeg er imidlertid helt sikker på, at dette kæmpehøje industrikompleks af møller på 185 meters højde vil kunne blive en skandale/katastrofe for naturen og borgerne på Tjeleegnen, og at man senere vil fortryde det bitterligt, hvis projektet bliver gennemført.

Byrådet har i disse år med den nuværende borgmester i spidsen, som før nævnt, ingen respekt for naturen og borgerne i kommunen. Derimod er de desværre letkøbte lakajer for de finansfolk, der står bag Biocirc. 

Stadigt gældende, desværre: ”Noget er råddent i staten Danmark”, af Shakespeare. Eller rettere: Der er noget galt i Danmark, Dybbøl Mølle maler helt ad helvede til, bare tegnedrengen er i orden… af John Mogensen.

Stop omgående vanviddet med planlægningen af kæmpemøller på Tjeleegnen for både byrådets og borgernes skyld.

Tjeleborgere: Det er nu, vi skal rejse os for at markere, at byrådet er på afveje med hensyn til Tjeleegnens fremtid inden, det er for sent. Derfor er det tiden at modarbejde vindmøllemassakren på Tjeleegnen.

 

Kommentarer