Samfund

Kilden er åben – Nyt rekreativt område er piblet frem i Vejrumbro

Natursten er anlagt, så der er skabt adgang til den nyåbnede kilde, der fortsætter sit løb ned til Nørreåen. Pressefoto

Foreningen Vejrumbros Venner har stået i spidsen for åbningen af et stykke af kilden mellem Vejrumbro by og Nørreå. Ud over de rekreative muligheder, der skabes, giver det også mulighed for at forbedre biodiversiteten i såvel vandløbet som på engarealerne ved Nørreå, lyder det i en pressemeddelelse fra Hedeselskabet, som har støttet projektet med 25.000 kroner.

VEJRUMBRO – Foreningen Vejrumbros Venner har med støtte fra Hedeselskabet, fået skabt adgang til et lille kildevæld på engstrækningen mellem landsbyen og Nørreå.

Formålet har været at åbne for kildens forløb i den midtjyske landsby Vejrumbro således, at kilden nu er frilagt og er med til at gøre stedet attraktivt for lokalområdets beboere. Åbningen af kilden støtter op om den indsats, der i forvejen gøres i forbindelse med etableringen af et nyt rekreativt område bag byens købmand og ned mod åen.

Børn fra Vejrumbro Børnehus var nogle af de første til at tage den fritlagte kilde i brug ved en soppetur, inden det blev alt for koldt for fusserne. Pressefoto

Naturområde med nyt liv

Det rekreative område vil blandt andet bestå af en bålhytte og en naturlegeplads. Hele projektet har udgangspunkt i Viborg Kommunes udviklingsplan for Vejrumbro.

Naturlegepladsen, der tager afsæt i de naturgivne forhold på stedet, falder naturlig ind i  området. Kildens placering i området er nu synliggjort, og der arbejdes videre med at integrere kilden som en del af det legende miljø.

Legepladsen skal gennem leg, aktivitet og naturlæring udfordre børnene, vække deres nysgerrighed og skabe rammerne til fællesskab for store og små.

Det rekreative område kan anvendes af byens borgere i alle aldre og af besøgende, der gør stop ved købmanden og det grønne område. Området bliver i dag brugt aktivt af de lokale spejdere, gående og cyklister på cykelstien fra Bruunshåb, Tapdrup, Vejrumbro og Ørum.

Michael Støckler og Lisbet Jakobsen fra Foreningen Vejrumbros Venner har stået i spidsen for projektet med at åbnet kilden og etableret et fint nyt rekreativt område syd for byen, der samtidig vil skabe mere biodiversitet i området. Pressefoto

Støtte fra medlemspuljen

Hedeselskabet har støttet åbningen af kilden med 25.000 kroner fra Hedeselskabets medlemspulje, der yder støtte til mindre projekter med relation til naturen – og som samtidig er med til at styrke lokalområdet.

Vejrumbro er netop et godt eksempel på et aktivt lokalsamfund, der har gjort sig fortjent til støtten. Byen driver sammen med en butiksbestyrer den lokale købmand, der er en aktiv spejdergruppe samt en privat vuggestue med mere, lyder det fra Hedeselskabet.

 

Kommentarer