Viborg By

Gamle gymnastiksale skal have nyt liv

Pressefoto: Casper Lindemann, DIF

I perioden 2020-2024 gennemfører DIF, Dansk Skoleidræt og Lokale og Anlægsfonden projektet ‘Gamle gymnastiksale – nye muligheder’. Projektet er et udviklings- og formidlingsprojekt, der skal udvikle, afprøve og videreformidle konkrete, gode og inspirerende ideer til ombygning og nyindretning af gymnastiksale.

Formålet med projektet er gøre de klassiske skolegymnastiksale bedre egnet til nutidens behov. I dag er der behov for at gymnastiksalene fungerer som faglokaler for idrætsfaget, at de understøtter samarbejdet med idrætsforeningerne (åben skole), og at foreningerne kan anvende dem til foreningsidræt efter skoletid.

10 eksempelprojekter kommer til at indgå i projektets udviklingsfase blandt alle interesserede skoler og kommuner. Her vil der blive udtænkt konkrete bud på, hvordan gymnastiksale kan nytænkes og udnyttes bedre. Fem af dem udvælges til et videre forløb med henblik på realisering.

Vil du være med?

Hvis du råder du over en gymnastiksal, og finder projektet interessant, så kan du ansøge om at blive et af de ti eksempelprojekter.

lt du skal gøre er at udfylde ansøgningsskemaet og sende det til cli@dif.dk senest den 15. april 2020.

DIF, Dansk Skoleidræt og LOA støtter med faglig rådgivning, procesfacilitering og eksperthjælp. Vi medfinansierer desuden hovedparten af udviklingsfasen samt en tredjedel af anlægsomkostningerne.

Der afholdes et informationsmøde den 12. marts 2020 klokken 15-17 i Idrættens Hus. På informationsmødet fortæller vi om projektet, og der vil være mulighed for stille afklarende spørgsmål. Tilmelding til informationsmødet foregår via mail til Casper Lindemann på cli@dif.dk

Læs artikel på Lokale og Anlægsfondens hjemmeside

Læs mere her og find ansøgningsskema

Fakta:

  • I Danmark findes der omkring 1700 gymnastiksale (10×20). De fleste sale er bygget i 60’erne og 70’erne.
  • Projektet skal udvikle, realisere og videreformidle konkrete idéer til indretning, om- og tilbygning af gymnastiksale. Det løber over 4 år og forventes afsluttet i 2023.
  • En national workshop ligger forud for, at resultatet af udviklingsprocesserne afprøves og realiseres.
  • Skoler og kommuner inviteres til at søge om at komme med i projektet ’Gamle gymnastiksale, nye muligheder’. Fem konkrete gymnastiksale udvælges blandt alle interesserede skoler og kommuner.
  • De 2.225.000 kroner finansierer den nationale workshop, hovedparten af udviklingsfasen for de fem eksempelprojekter samt en del af anlægsomkostningerne. De fem udvalgte skoler/kommuner skal således selv finansiere en del af udviklingsfasen og hovedparten af anlægsudgiften.
  • Der er ansøgningsfrist den 15. april 2020

Kommentarer