Viborg By

Et ungt byråd indtog Rådhuset

Elevrådsmedlemmer fra kommunens folkeskoler var i går politikere for en dag på Viborg Rådhus, hvor de også mødte “rigtige” politikere fra Børne- og Ungdomsudvalget. De unges opgave var at fordele 150.000 kroner til projekter på deres skoler.

Aldersgennemsnittet faldt drastisk i byrådssalen på Viborg Rådhus, da elevrådsformænd og næstformænd fra 25 skoler i Viborg Kommune mandag den 18. november var hovedpersonerne i de økonomiske forhandlinger til Byrådsdagen for elevråd.

Til at hjælpe forhandlingerne på vej og til at styre debatten var stort set alle Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer mødt op, og de kunne bekræfte et livligt, engageret og vidende elevdemokrati på Viborg Kommunes skoler.

– Det var rigtig spændende at opleve det engagement, som eleverne udviste ved Elevbyrådsdagen. Der var mange gode og velbearbejdede forslag på bordet – og de elever, der deltog i forhandlingerne i ‘Økonomiudvalget’ viste fin sans for at finde løsninger med bredde og økonomisk ansvarlighed. Og ud af anstrengelserne fik rigtig mange elever en økonomisk håndsrækning med hjem til at realisere mange af forslagene, som var på bordet ved drøftelserne, fortæller formand for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen.

Fordel 150.000 kr.
For andet år i træk var rammen for dagen, at udvalget havde afsat 150.000 kr., som repræsentanterne for elevrådene skulle fordele til projekter på skolerne.

Byrådsdagen blev skudt i gang af Skolechef Claus Drachmann Kaasby-Wang, der bød velkommen, hvorefter deltagerne blev styret sikkert igennem dagens program af de tre skoleledere Katrine Ørnebjerg Larsen, Brian Albæk Jensen og Brian Roed.

Efter at eleverne havde præsenteret de projekter, deres skole søgte penge til, blev forhandlingerne om finansiering skudt i gang. Otte elever deltog blandt andet i et frokost- og forhandlingsmøde i hovedøkonomiudvalget med Per Møller Jensen for bordenden. På dette møde blev den endelige fordeling af pengene fortaget.

Nysgerrige elever
Udvalgsmedlemmerne Eva Pinnerup og Stine Damborg fortalte i løbet af dagen de unge, hvad man egentlig laver som politiker, hvilke dilemmaer der kan opstå, og hvornår man for alvor mærker, at man gør en forskel. Politikernes oplæg gav anledning til mange gode refleksioner og spørgsmål blandt eleverne.

Resultatet fra dagen blev, at 12 skoler modtog penge til 13 projekter, som de nu skal i gang med at realisere. Se listen over skoler og projekter, der fik bevilget penge længere nede.

Fakta om Byrådsdag for elevråd
Det er anden gang at Viborg Kommune inviterer til Byrådsdag for elevråd.
I 2018 deltog 22 skoler. I år deltog 25 skoler
Formålet med dagen er er at skabe et fællesskab for Viborg Kommunes elevråd og lade dem prøve kræfter med en politisk beslutningsproces, som munder ud i konkrete projekter.

Til dagen er der afsat 150.000 kroner til en pulje, som elevrådene kan søge midler fra til projekter, der understøtter fællesskabet på de enkelte skoler.

Elevrådene skal på forhånd lave en ansøgning til 1-2 projekter, som de ønsker at gennemføre, ligesom de skal forberede en præsentation og argumentation for deres ansøgninger.

På selve dagen fordeles pengene efter en forhandling mellem elevrådsrepræsentanterne med formand for Børne- og Ungdomsudvalget, Per Møller Jensen, som ordstyrer. Viborg Kommune forventer at holde Byrådsdag for elevråd igen i efteråret 2020.

Følgende projekter fik bevilliget penge
•Hald Ege Skole fik 16.000 kr. til cykler
•Møllehøj Skole fik 10.500 kr. til kulisseby
14.000 kr. til slap-af-møble
•Skals Skole fik 17.000 kr. til medieudstyr
•Rødkærsbro Skole fik 2.580 kr. til medieudstyr og 3.800 til bord-bænke-sæt
•Egeskovskolen fik 7.500 kr. til bord-bænke-sæt
•Vestre skole fik 23.500 kr. til ungdomsmiljø – inde og ude
•Søndre Skole fik 25.000 kr. til termoplastfigurer til skolegården
•Stoholm Skole fik 6.000 kr. til basketballmål
• Skole fik 12.000 kr. til aktiviteter til frikvarter
•Vestervang Skole fik 5.000 kr. til basketballmål
•Frederiks Skole fik 5.000 kr. til indianerby

Kommentarer