Viborg By

Endeligt forslag til ny skolestruktur og forslag til ny tildelingsmodel i høring

Arkivfoto

Fra skoleåret 2023/24 bliver Skals og Ulbjerg skoler til ét skoledistrikt. Det samme bliver tilfældet for Mønsted og Sparkær skoler. Herudover laves der ni skolefællesskaber på tværs af de nu 23 skoledistrikter og Rosenvængets Skole. Det er konklusionerne i det forslag om ny skolestruktur, som flertallet i Børne- og Ungdomsudvalget har sendt videre til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Børne- og Ungdomsudvalget har på dagens udvalgsmøde behandlet et alternativt forslag til en ny skolestruktur på baggrund af de mange kommentarer, der er modtaget til det forslag, der har været sendt i høring.

Høringsforslaget indeholdt et forslag om at gå fra de nuværende 25 skoledistrikter til i alt 16, og at de skoler, der ikke i forslaget berøres af en sammenlægning, skulle indgå i 4 skolefællesskaber. På baggrund af høringssvarene anmodede Børne- og Ungdomsudvalget om et alternativt forslag, og det forslag, har et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget i dag besluttet at indstille til endelig godkendelse i Byrådet den 16. november.

– Med det samarbejde vi igennem de seneste måneder har oplevet på tværs af alle skolebestyrelserne, er et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget overbeviste om, at det alternative forslag med 9 stærke skolefællesskaber på tværs af 23 skoledistrikter er den bedste løsning for vores fælles skolevæsen. Med de nye skolefællesskaber kan vi skabe helt unikke samarbejder på tværs. Først og fremmest til gavn for de elever, der har behov for en ekstra indsats, men også ift. at effektivisere på administrationen og dele faglig ledelse/vejledning. Med afsæt i de nye skolefællesskaber er der også skabt et godt fundament for at kigge nærmere på muligheder for profillinjer, udtaler udvalgsformand Katrine Fusager Rohde og fortsætter:

– Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indstiller, at Bjerringbro Skole fortsætter på to matrikler med 0.-6. klassetrin på afdeling Vestre Ringvej + special og 0.-9. klassetrin på afdeling Koldskær, men udvalget er indstillet på en dialog med Bjerringbro Skole med udgangspunkt i de indsendte høringssvar. I forhold til fordelingen af klassetrin på matriklerne i Ulbjerg og i Sparkær, så indstiller et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget, at der på begge matrikler skal være 0.-6. klasse.

Byrådet vil på sit møde den 16. november 2022 skulle tage endelig stilling til en ny skolestruktur med afsæt i henholdsvis høringsforslaget og det alternative forslag, som nu er indstillet af et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget.

Ændret tildelingsmodel

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede endvidere at sende udkast til en ny tildelingsmodel for skoleområdet i høring.

Tildelingsmodellen indebærer en ændring fra en elevbaseret tildeling til en klassebaseret tildeling for at mindske sårbarheden for skolerne ved udsving i elevantallet.

– Vi har med forslaget fundet en model, der med klassetildeling som grundprincip i højere grad end den nuværende sikrer skolerne fundamentet for en sikker drift. Vi har med den nye model været optaget af at give alle skoler et godt økonomisk udgangspunkt for en sikker drift, så en meget ulige økonomi ikke bliver et benspænd for det ligeværdige samarbejde i de nye skolefællesskaber, afslutter Katrine Fusager Rohde.

Tildelingsmodellen er sendt i høring hos skolebestyrelser og SkoleMED i perioden fra den 27. oktober til fredag den 4. november klokken 10.

Høringssvarene vil blive behandlet på et ekstraordinært Børne- og Ungdomsudvalgsmøde den 7. november, hvor Børne- og Ungdomsudvalget laver deres endelige indstilling til en ny tildelingsmodel, så både høringsforslag og det alternative forslag til ny skolestruktur og forslag til ny tildelingsmodel behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 9. november og i Byrådet den 16. november.

Kommentarer