Ørum

Ejendomsselskab ønsker at opføre 27 nye lejeboliger i Ørum

Ejendomsselskabets oplæg til det nye boligområde med 27 boliger, der fordeler sig på 17 rækkehuse og 5 dobbelthuse, alle med egen have – og med et lokalt, grønt fællesareal. Skitse: CBH Ejendomme/Viborg Kommune

Der er drøn på boligudviklingen i Ørum. Private parceller skyder op på Fyrrevej i den sydlige del af byen, og en ny kommunal udstykning på 14 nye parcelhusegrunde er planlagt ved Vingevej. Boligselskabet Sct. Jørgen har købt byens gamle foderstofcentral med henblik på at opføre syv udlejningsboliger på grunden, og nu ønsker ejendomsselskabet CBH Ejendomme at opføre 27 lejeboliger på en nyerhvervet grund midt i byen.

I morgen onsdag 24. marts skal teknisk udvalg i Viborg Kommune tage stilling til en ansøgning fra ejendomsselskabet, CBH Ejendomme, der ønsker at opføre 27 udlejningsboliger på Østergade 14 i Ørum.

På adressen ligger i dag en gammel gård, Egelund, som i sin tid angiveligt har lagt navn til det omkringliggende boligområde, Egelundsparken.

CBH Ejendomme erhvervede ejendommen tidligere på året efter en henvendelse fra de daværende ejere.

– Vi har et godt projekt for grunden. Den ligger meget centralt i byen, tæt på alle institutioner, indkøbssteder og foreningsliv, så de nye boliger passer perfekt ind i udviklingsplanen for Ørum, siger Jeppe Hartz, som er en af medejerne af ejendomsselskabet.

– Og boligerne er af en størrelse, så de kan være attraktive for både unge mennesker, små familier og ældre borgere, tilføjer han.

Ny lokalplan

Realiseringen af projektet kræver imidlertid, at der vedtages en ny lokalplan.

Arealet for projektet er på 1,1 hektar, og der er tale om tæt-lav bebyggelse, hvor der også medfølger et fælles opholdsareal.

De 27 boliger fordeler sig på 17 rækkehuse og 5 dobbelthuse, alle med egen have. Rækkehusenes boligareal er på 80 kvadratmeter, mens dobbelthusene er på 115 kvadratmeter. Alle bygninger i en etage med en max højde på syv meter og med saddeltage i 20 til  25 graders hældning.

Med den nye lokalplan eta-bleres der desuden vejadgang til det nye boligområde via Toftevænget, som forlænges mod vest og ind i lokalplanområdet.

Den eksisterende indkørsel til ejendommen fra Østergade lukkes, så den udelukkende kommer til at fungere som gang- og cykelsti.

Arkæologi

Viborg Museum har meddelt, at der er risiko for fortidsminder i den ubebyggede del af arealet, hvorfor museet ønsker at prøvegrave denne del.

Da museet tidligere har frigivet området, er den arkæologiske undersøgelse uden omkostninger for bygherre.

Lokalpolitisk begejstring

Medlem af teknisk udvalg, Birthe Harritz (S), som selv er bosiddende i Ørum glæder sig over udsigten til flere boliger i byen.

– De nye huse vil få en meget central placering i byen tæt ved brugsen og med kort afstand til både skole og børnehave. Der er heller ikke langt til Tjelecentret, der har mange aktivitetstilbud både til børn og til voksne i alle aldre,så jeg ønsker ejendomsselskabets ansøgning velkommen. Jeg håber, planen bliver realiseret, så vi får flere medborgere i Ørum, siger hun.

Start senest november

Forventningen er, at teknisk udvalg nikker ja til ansøgningen fra CBH Ejendomme og dermed kan igangsætte processen med en ny lokalplan.

Fra CBH Ejendomme håber man at sætte ’spaden i jorden’ senest november i år.

Kortskitsen viser det område, som ejendomsselskabet CBH Ejendomme ønsker at opføre 27 udlejningsboliger på. Kortskitse: Viborg Kommune

Kommentarer