Viborg By

“Den bæredygtige landsby” – Få tilskud på op til 100.000 kroner

Arkivfoto

Regionsrådet gennemfører i 2020 en række eksperimenterende udviklingsprojekter i landdistrikterne. Projekterne tager udgangspunkt i landdistriktsstrategiens vision “Landdistrikterne i Region Midtjylland skal være attraktive steder at bo med aktive fællesskaber, der viser vejen til det gode og bæredygtige liv”.

Bliv udvikler og partner i et nyt bæredygtighedstiltag!

Regionen forventer at starte 3-5 projekter i 2020 med et maksimalt tilskud på op til 100.000kroner hver. Der stilles krav om medfinansiering til projekterne, der svarer til minimum det regionale tilskud.

Find mere information og ansøgningsskemaet her.

Vær i øvrigt opmærksom på Standardvilkår og støtteberettigelsesregler for Region Midtjyllands tilskudsmidler.

Hvem kan søge tilskud til landdistriktsudvikling i 2020?

Kommuner og andre aktører kan sammen med et lokalfællesskab – fx en landsby eller en klynge – søge tilskud på op til 100.000 kroner. De berørte lokale fælleskaber skal være en central og aktiv del af projektet.

Hvad kan der søges tilskud til i 2020?

Tilskudsmidlerne kan bruges til projektforberedelse og mobilisering, modning af ideer og udvikling af metoder og nye organiseringer. Midlerne kan også gå til direkte projektrelaterede procesaktiviteter. Det kan fx være projektledelse, facilitering, konsulentbistand, lærings-, uddannelses- og matchmaking-aktiviteter samt leje af faciliteter til arrangementer.

Der ydes ikke tilskud til markedsføringsaktiviteter, udarbejdelse af ansøgninger, investeringer i udstyr eller etablering af fysiske faciliteter. Der kan kun i begrænset omfang gives tilskud til forplejning.

De eksperimenterende udviklingsprojekter skal være med til at vise vejen til sammenhængende lokale løsninger, der adresserer flere samfundsmæssige og lokale bæredygtighedsudfordringer samtidigt.

Derfor prioriterer regionen projekter baseret på partnerskaber mellem forskellige aktører – gerne på tværs af geografi, fagligheder og perspektiver. Der er også vigtigt, at projekter bliver afstemt med eksisterende kommunale strategier og tiltag i lokalområdet.

Regionen giver tilskud til projekter, der efter konkret vurdering lever op til de 7 principper for bæredygtig udvikling i landdistrikterne og diamantmodellen, som er beskrevet i landdistriktsstrategien.

Ansøgningsfrist og vejledningsmøde

Ansøgninger skal være regionen i hænde senest 11. november 2020 klokken 12.00. Ansøgningen sendes til: Regional-udvikling@ru.rm.dk mærket “Den bæredygtige landsby”.

Skriv gerne til os, hvis I har spørgsmål. Vi vil samle jeres spørgsmål og gennemføre en videospørgetime den 21. oktober fra klokken 11.00-12.00. I tilgår platformen ved i jeres browser at skrive rooms.rm.dk og indsætte linket meet.rm14@rooms.rm.dk. Vær opmærksom på, om I skal koble jer op via eksempelvis Google Chrome uden om citrix eller andre lignende platforme. Se vejledning for opkobling her.

Læs hele strategien for bæredygtig udvikling i landdistrikterne her.

Kommentarer