Vammen

Debat: Når nok er nok!

Fremsendt foto

Debatindlæg af Lone Jensen, Enebærvej 1, Vammen, 8830 Tjele.

Jeg synes planerne om opførelse af et stort industribiogasanlæg på Sønderupvej 1, Vammen er helt forfejlet. Jeg synes ikke det gør noget godt for hverken landskabet, naturen eller for os der bor her i området.

Mange steder rundt i det ganske danske land er der opført biogasanlæg der giver god mening og som ikke har mødt så stor modstand som dette anlæg.

Hvorfor?

Måske fordi folk i området kan se en større mening med det og flere fordele end ulemper.

Måske fordi disse anlæg har en vis lokal forankring i lokalområdet? Fordi det er lokale landmænd der har et ønske om at etablere et biogasanlæg der feks. leverer biogas direkte til et lokalt fjernvarmeanlæg. Noget som borgerne kan se en direkte fordel af.

Måske fordi disse anlæg, inden for de muligheder der er til stede i de givne områder, er placeret med større respekt for det omkringliggende landskab? Placeret mindre synligt og ikke på områdets aller højeste sted.

Måske fordi man i disse områder kan gennemskue hvad det er der er gang i? Fordi man let kan gennemskue hvem der ejer biogasanlægget, og at disse ejere igen er folk med lokal tilknytning. Fordi man ikke skal gennemtrevle hele CVR registret for finde ud af hvordan hele pyramiden er bygget op.

Måske fordi man i disse områder kender de mennesker der er ophavsmænd til disse biogasanlæg? Fordi der er tale om lokale landmænd og ikke fremmede pengemænd fra andre landsdele og folk med tvivlsomme CV og hensigter og mulige skjulte bagtanker.

Måske fordi der i disse områder er tale om lokale kræfter og mennesker som man kender og som man ved kærer sig om lokalområdet?

Måske fordi der er tale om folk der bor og lever iblandt de naboer der evt. bliver berørt af projektet på en eller anden måde? Fordi man møder dem hos købmanden og til byfesten og til naboens 50 års fødselsdag? Fordi de folk ved at de skal kunne se lokalbefolkningen i øjnene bagefter og ikke bare gå videre til det næste spændene projekt med mulighed for profit.

Jeg er født og opvokset i Vammen og har tilbragt de første 20 år af mit liv her i området. Jeg har levet min barndom her i byen. Jeg har badet og haft bål og grillet ved Tjele Langsø. Mine kammerater og jeg cyklede jævnligt ned til Skals Å og til Møllebækken og fiskede ørreder. Mine veninder og jeg cyklede ud i landskabet og holdt picnic på nogle at de mange gravhøje der er i området. Vi gik i skoven for at plukke nødder og blomster i vejkanten.

Min egen barndom i den skønne natur her i området er grunden til at jeg ønskede at købe hus i Vammen og flytte “hjem” da jeg havde fået de to ældste af mine ialt tre drenge. Det var den primære årsag til at vi skiftede Viborg ud med Vammen.

Mange af de muligheder jeg selv havde i naturen da jeg var barn er ikke længere mulige da landskabet og naturen bruges på en anden måde nu end tidligere, og det er sjældent at man ser blomster i vejkanten efterhånden.

Alting skal være større for at man kan få tingene til at hænge sammen. Større landbrug, større maskiner, større biler, større huse, større veje, større marker.

Selvfølgelig er der stor forskel på området i og omkring Vammen da jeg var barn og nu. Og sådan skal det også være. Men spørgsmålet er nu om vi skal ønske for området at der bliver givet grønt lys til opførelse af et så stort projekt i tilknytning til gården på Sønderupvej 1?

Ja, bioenergi og biogas er på mange måder en rigtig god ide og nok også en nødvendighed. Jeg har selv tidligere været med på besøg hos biogasanlægget i Grønhøj, og det var rigtig spændende og lærerigt. Det rokker dog ikke ved min overbevisning om at der er så mange ting i projektet på Sønderupvej der er helt anderledes og forfejlet i forhold til anlæggets udformning og placering.

Kald mig bare sentimental og gammeldags. Det er jeg måske nok. Men der er mange ting på spil her:

Naturen, landskabet, harmonien, følelserne, roen og hele årsagen til at mange af os der bor i Vammen netop har valgt et liv i en lille landsby frem for i en større by.

Jeg frygter mest af alt at det aldrig får en ende når man ser på den udvikling der allerede er sket/er ved at ske på Sønderupvej 1, Vammen:

Sønderupvej 1, Vammen
Årstal ca 1960:
(Se billede under kommentarer)
Privatfoto.

En fin lille gård, der harmonerer godt med det omkringliggende landskab og den gamle gravhøj i nærheden.

Sønderupvej 1, Vammen
Årstal 2018:
(Se billede under kommentarer)
Billede fra Krak.

Stuehuset er reduceret til en ubetydelig andel af den efterhånden store ejendom.

Det fremgår tydeligt at den gamle gravhøj kun nødtørftigt accepteres og helst ses jævnet med jorden hvis det var muligt…

Sønderupvej 1, Vammen
Årstal 2019/2020:
(Se billede under kommentarer)
Billede fra miljørapport.

Stuehuset er reduceret til ingenting i det store helhedsindtryk. Faktisk bliver stuehuset som det fremgår af billedet her et af de mindste elementer på hele ejendommen.

De 3 reaktortanke der er de højeste af tankene, bliver hver 24 meter høje. Det er højere end det hvide vandtårn ved Region Midt inde på Skottenborg er. Det er nemlig “kun” 23 meter højt. Til sammenligning er reaktortanken på anlægget i Grønhøj blot 9,6 meter over niveau. Vi snakker altså om 14 meter højere tanke på anlægget på Sønderupvej 1.

(Se billede under kommentarer)

Et par høje skorstene på henholdsvis 26 meter og 42 meter kommer til at gøre tankene selskab. Jeg kan næsten ikke få armene ned.

Efterafgasningstankene og lagertankene bag ved er ikke nær så høje men dog langt større i omkreds. Disse tanke er “kun” 14 meter høje. Det er det samme som spærene i Tinghallen der er ved at blive ombygget inde i Viborg, og 4 meter højere end tankene med samme formål i Grønhøj.

Den store modtagehal er med sine 15 meter endnu højere og kommer da i den grad til at pynte i landskabet. Ironi kan forekomme!

Til sammenligning kan det nævnes at ingen af bygningerne på biogasanlægget i Grønhøj, ud over skorstenen, overstiger ifølge miljørapporten 12 meter. Og det endda på en langt lavere liggende og i landskabet langt mere diskret placering.

Det bedste af det hele er næsten at vi får glæde af anlægget næsten uanset hvor vi bevæger os rundt i området.

Det bliver synligt når man går ind i byen ad Hobrovej. Når man går tur af Bygmarksvej eller går ud af Langsøvej. Når man går tur på Tjele Møllevej eller Tinghøjvej og sågar når man går tur ud af Haugårdsvej og ud mod Rødsø. Eller når man kommer kørende af Hobro Landevej mod Tjele Gods. Jo, vi er mange der kan få glæde af det flotte syn dagligt på vores gå, løbe, cykel eller køretur. Endnu engang: Ironi kan forekomme!

Ret tankevækkende, og netop derfor kan man ikke bare sammenligne de to anlæg. Det skal man derfor ikke være blind for når og hvis man tager på besøg på feks. biogasanlægget i Grønhøj.

Netop nu inviteres der fra anden side til bustur til anlægget og det er en fin ide. Jeg har selv tidligere deltaget i en lignede bustur. Min opfordring til de der deltager på turen er derfor:

– Læg mærke til adgangsveje til anlægget.
– Læg mærke til højde på bygninger og tanke og forestil dig så at der lægges 4-14 meter ovenpå. Og endnu mere på skorstenen.
– Læg mærke til lugt de forskellige steder på anlægget.
– Læg mærke til lyd fra anlægget.
– Læg mærke til landskabet anlægget er placeret i.
– Læg mærke til hvor langt/tæt på nærmeste naboer, ud over selve gården, er.
– Læg mærke til hvor tæt på man skal komme før man ser anlægget.

Hold alt dette op mod den placering der ønskes på Sønderupvej 1 og tag selv stilling til hvad du tænker? Hav selvfølgelig også i mente at når man viser sådan et anlæg frem, kommer det til at tage dig ud fra sin bedste side. Det er ligesom når vi selv inviterer gæster der hjemme.

Det er frit for alle at mene om dette projekt hvad de vil, det ser jeg faktisk helst at man gør, men jeg bliver trist og ked af det. For nogle er det et acceptabelt scenarie, men jeg mener det ikke. Jeg mener ikke dette anlæg hører hjemme på et af områdets højeste punkter, og midt i åbent landskab med udsyn til og fra Tjele Langsø m.v. Et anlæg med disse dimensioner kræver en helt anden placering.

Jeg synes derfor ikke det hører hjemme at Viborg Byråd, muligvis og meget sandsynligt, vil stemme ja til at Viborg Bioenergi og ejerne af det planlagte projekt kan gå videre med disse planer.

Bliver der først sagt A, så ved vi vel alle sammen godt, at så bliver der også snart sagt B.

Mange andre steder er der allerede inden for de første 2 år søgt og igangsat udvidelser af opførte biogasanlæg. Det vil i min optik være naivt at gå ind i dette med lukkede øjne og tro at det ikke kommer til at ske her.

Og hvis politikerne i Viborg Kommune og Viborg Bioenergi tænker at vi ikke kan gennemskue dette er de ikke for kloge.

Det bliver et nej tak her fra mig.

Nok er nok!!!

Kommentarer