Ørum

Bliv en del af fjernvarmens udvikling i Ørum

Ørum Varmeværk fra luften. Dronefoto: Henrik Christensen, H.C.Fritidsfotograf

På den kommende generalforsamling håber Ørum Varmeværk, at mange lokale med interesse for varmeværkets fremtid vil møde op. Fjernvarmeværket er nemlig med til at præge udviklingen i byen – og særligt under energikrisen, har man været et vigtigt sikkerhedsnet for forbrugerne.

I et lille, lokalt bysamfund som Ørum er det vigtigt, at man sammen værner om det, man har tilfælles. 

Det gælder foreningslivet, og det gælder lokalmiljøet – men det gælder også fjernvarmen. Den har nemlig vist sig at være et uvurderligt sikkerhedsnet set i lyset af de voldsomme prisstigninger på naturgas og el i hele Danmark.

Og fjernvarmen i Ørum er netop lokal. Faktisk har man som boligejer med fjernvarme en andel i den, da den kommer fra amba-selskabet Ørum Varmeværk. Det betyder, at kunderne også er ejerne – og man er med andre ord udelukkende sat i verden for at levere billigst mulig varme til forbrugerne.

– Det har Ørum Varmeværk gjort siden 1963, og det bliver vi ved med at gøre. Et velfungerende varmeværk med attraktive, stabile priser gør det nemlig mere attraktivt at flytte til og blive boende i små byer som Ørum, siger Ørum Varmeværks bestyrelsesformand, Jan Hoberg Østergaard.

Skal et varmeværk være velfungerende, kræver det konstant udvikling – og indimellem kræver det også friske kræfter fra lokalsamfundet, som har lyst til at bidrage til den udvikling. Og det er her, Ørum Varmeværks forbrugere – og medejere – kommer ind i billedet.

– Som forbruger har man mulighed for at præge varmeværket og Ørums fremtid ved at blive en del af vores bestyrelse. Vi har løbende brug for nye kræfter, som kan bringe nye kompetencer og perspektiver ind i bestyrelsen, lyder det fra Jan Hoberg Østergaard.

Det eneste, du som forbruger skal gøre for at stille op, er at møde op på Ørum Varmeværks generalforsamling, som afholdes torsdag den 29. september klokken 19 i Tjelecenteret og melde dit kandidatur. Her bliver der nemlig valgt nye medlemmer ind til varmeværkets bestyrelsen.

Brug for en mangfoldig bestyrelse

Mange af Ørum Varmeværks bestyrelsesmedlemmer har flere årtiers erfaring, og dem håber man på at kunne give videre til andre i lokalområdet, som har lyst til og mod på at præge fjernvarmens og byens udvikling. Det vigtigste er ifølge Jan Hoberg Østergaard, at man har interessen – for det er kun godt for en bestyrelse, at medlemmerne kommer med forskellige baggrunde.

– Vi skal sikre os, at Ørum Varmeværks bestyrelse også afspejler byens sammensætning. Det gør vi med en løbende, naturlig udskiftning af kompetencer – og ikke mindst en ligelig kønssammensætning, siger formanden og uddyber:

– Vi tror på, at en ligelig kønsfordeling og bestyrelsesmedlemmer med forskellige baggrunde er med til at styrke bestyrelsen i at løse de problemstillinger, som opstår på et varmeværk.

En lille arbejdsbyrde – men med stor betydning

Som menigt bestyrelsesmedlem i Ørum Varmeværk kan man forvente, at arbejdsbyrden bliver ret overkommelig. Der afholdes årligt fire bestyrelsesmøder på tre timer samt en generalforsamling.

Det kræver altså ikke den store indsats at gøre en vigtig forskel for lokalsamfundet. Og så får man ikke mindst mulighed for at udvikle sig personligt, siger Jan Hoberg Østergaard:

– I bestyrelsen bliver vi ofte kastet ud i nye problemstillinger og udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling. Det er et spændende og tilfredsstillende arbejde at være en del af en forening, som leverer billig varme til ens naboer og en selv, siger han og tilføjer:

– Det er også rart at møde folk i byen, som roser dig for dit arbejde. Jeg får ofte anerkendelse fra både naboer og bekendte.

Formanden oplyser desuden, at man altid er velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem eller varmeværkets kontor, hvis man har interesse i bestyrelsesarbejdet. 

Desuden kan man følge varmeværkets facebookside, hvis man vil holde øje med de nyeste tiltag.

Kommentarer