Vammen

Biogas. Opskrift på en farce

Visualisering af biogasanlægget på Sønderupvej ved Vammen set fra Tinghøjvej. Visualisering: PlanEnergi

Debatindlæg af Annemarie Duus, Tinghøjvej 42, Vammen

I Viborg kommune er vi som borgere lige nu vidner til en lokalpolitisk farce af værste skuffe.

En gruppe driftig og kreative erhvervsfolk har set en gylden investeringsmulighed. Ved at etablere kommunens største biogasanlæg i selskabet Viborg Bioenergi, vil de på ganske få år kunne afskrive deres investeringer og begynde at skumme fløden via statsfinansierede støttekroner. De har erhvervet sig et svinelandbrug beliggende i et naturskønt område tæt på Tjele Langsø. Dette område skal nu danne rammerne for farcen.

På et velvalgt tidspunkt, efter kommunalvalget i 2017, indsender Viborg Bioenergi ansøgningen, og en gængs demokratisk proces sættes i gang. Der afholdes borgermøde, hvor der bedyres lydhørhed og velvilje fra ansøgers side. Fra kommunalt og politisk hold loves der en anstændig proces, hvor indkomne forslag og indsigelser vil blive belyst, undersøgt og besvaret.

Borgerne udtrykker på mødet bekymring om VVM-redegørelsens uvildighed, når denne er bestilt og betalt af ansøger; Viborg Bioenergi, men igen bedyres det, at blandt andet en kompetent forvaltning vil være garant herfor.

I indsigelsesperioden indkommer 88 af slagsen med nuancerede perspektiver, herunder gode forslag til bedre alternativ placering ved større vejnet og længere til nærmeste naboer, bekymringer omkring dårlige vej-forhold og påvirkning af følsom og bevaringsværdig natur ved Tjele Langsø Naturpark.

Igen på et velvalgt strategisk tidspunkt, få dage op til jul, offentliggøres VVM-redegørelsen, og den viser sig at indfri borgernes værste bekymringer om redegørelsens uvildighed. VVM-redegørelsen formår ikke at belyse, undersøge og besvare relevante forslag og indsigelser, som borgerne er kommet med. Den viser sig at være yderst mangelfuld og fejlbehæftet, og nu tager farcen for alvor form…

Klima- og miljøudvalget med Stine Damborg Hust i spidsen gøres opmærksom på VVM-redegørelses mangler og fejl. Men udvalget tager sig dog ikke tiden til en omhyggelig proces, hvor VVM-redegørelsens mangler kan blive belyst. Tirsdag d. 19. februar vælger 4 ud af udvalgets 5 medlemmer at se bort fra rapportens fejl og mangler og sender beslutningen videre til byrådet.

Den 27. februar skrives der så endnu et nyt kapitel i denne farce, når et samlet byråd skal træffe en afgørelse ud fra et ikke fyldestgørende oplyst grundlag.

Som borger kan man blot stå på sidelinjen og tænke, at hele processen har været en farce. For hvad skal vi med denne såkaldte demokratiske proces, hvis den reelt set ikke er demokratisk? Hvis der fra politisk hold kun ses og behandles det, som giver det udfald, man ønsker?

Som borger er jeg klar over, at man fra politisk hold ser en nem løsning på kommunens CO2 strategi. Dette kæmpe industribiogasanlæg vil give “ro på bagsmækken”. Men denne “ro” må ikke skabes på bekostning af en anstændig demokratisk proces.

En simpel opfordring til Viborg byråd med Ulrik Wilbek i spidsen.

Lad ikke afstemningen den 27. februar blive en partipolitisk principbeslutning, hvor det forsimples til en afstemning for eller imod biogas, i så fald har hele processen været forgæves. Denne sag er langt mere nuanceret. I opfordres til at læse forslag og indsigelserne fra borgerne og sammenholde med det, VVM- redegørelsen har belyst og konkluderer, og I vil ved selvsyn bemærke, at der ikke er gjort et godt nok stykke arbejde.

Kommentarer