Foulum

Åbent Hus i Foulum: Fremtidens proteinfoder skal komme fra græs

Forsøgsmark på Aarhus Universitet i Foulum. Foto: Lars Kruse, AU Foto

Aarhus Universitets afdeling i Foulum undersøger, hvordan græsprotein kan blive bæredygtigt alternativ til importeret soja. Den 14. september holder Aarhus Universitet  og Food and Biocluster Denmark et åbent hus arrangement på Aarhus Universitet i Foulum, hvor alle interesserede er velkomne.

Den globale efterspørgsel efter soja til dyrefoder lægger et enormt pres på naturområder og biodiversitet i de områder, hvor produktionen finder sted. Derfor undersøger forskere fra Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), om græsprotein kan blive et lokalt og bæredygtigt alternativ til sojaimport. Det sker blandt andet i regi af flere EU-finansierede projekter og nationalt støttede projekter.

På AU Foulum udvikles mulighederne for at udvinde protein af græs. Det grønne protein kan blandt andet anvendes som tilskudsfoder til grise og fjerkræ, mens pulpen (presseresten) kan anvendes som kvægfoder. Herudover er der et restprodukt, som blandt andet kan anvendes til biogas og efterfølgende som gødning.

Den 14. september klokken 15.00-17.00 holdes et åbent hus arrangement, hvor alle interesserede er velkomne.

Kom med i forsøgsmarkerne

Du kan komme med i forsøgsmarkerne på Foulumgård, hvor forskning i dyrkning af grøn biomasse finder sted.

Her undersøger forskerne, hvordan man gennem samspil mellem solstråling, temperatur, vand, jordkvalitet og næringsstoffer kan optimere produktionen af biomasse. Det betyder, at en række forskellige dyrkningssystemer afprøves på samme mark, hvor forskerne samtidig måler afgrødernes produktivitet og miljø- og klimapåvirkninger.

Du kan se mere i denne video fra forsøgsmarkerne, som fortæller om forskellige græsarter, og hvordan de undersøges.

Forsøgsmark på Aarhus Universitet i Foulum. Foto: Lars Kruse, AU Foto

 Kig inden for i et bioraffineringsanlæg

Til åbent hus-arrangementet har du mulighed for at besøge universitetets bioraffineringsanlæg, der udvinder protein fra græs og kløver.

Et af formål ene med anlægget er at optimere bioraffineringsprocessen, så man i fremtiden kan opnå et højt udbytte og høj kvalitet af protein udvundet af grøn biomasse.

Derudover arbejder forskerne på at undersøge biprodukterne fra bioraffineringsprocessen med fokus på at genanvende næringsstoffer og skabe bioenergi og biomaterialer.

I nedenstående video fortæller forskerne om forskning, der skaber mulighed for at udvikle grøn protein, som et bæredygtigt alternativ til sojaprotein til grise og fjerkræ. (Artiklen fortsætter nedenfor).

Tilmeld dig gerne

Alle er velkomne, og tilmelding er ikke nødvendig, men arrangørerne opfordrer alligevel til, at man melder sin ankomst. Det kan ske til Michael Støckler, Senior Innovation Manager, Food and Bio Cluster Denmark, mcs@foodbiocluster.dk, mobil: 40 10 71 28.

Aarhus Universitet og Food and Biocluster Denmark sørger for, at der er kaffe og kage i forbindelse med arrangementet.

Sådan ser programmet ud:

  • 15.00: Forsøgsmarken på Foulumgård, Hobro Landevej 17, 8830 Tjele. Velkomst ved Senior Innovation Manager Michael Støckler, Food and Bio Cluster Denmark
  • Præsentation af markforsøg ved Aarhus Universitet Foulum ved Centerleder Uffe Jørgensen, Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO).
  • 16.00: Bioraffineringsanlægget på AU Foulum, Bygning L36, Blichers Allé, 8830 Tjele. Præsentation af bioraffineringsfaciliteterne og resultaterne herfra ved Lektor Morten Ambye-Jensen, Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi.
  • 16.45: Kaffe og kage ved bioraffineringsanlægget.

Arrangementet er støttet af EU in my region og EU’s Regionalfond.

Innovationskraft. Når du deltager i dette event vil din tid blive anvendt som medfinansiering på Projektet Innovationskraft, som er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen til standardsats.

Kommentarer