Låstrup

4,5 millioner i fondsmidler til mangfoldigt Fjordklyngehus

Fjordklyngen vil transformere den gamle Låstrup skole, så den kan blive til et moderne mødested og informationscenter for hele området, hele året. Skitse: Viborg Kommune

Fjordklyngen i Viborg har netop modtaget 4,5 millioner kroner fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden til at omdanne Kulturcenter Værestedet, der ligger i den tidligere Låstrup skole, til et mangfoldigt mødested for alle Fjordklyngens borgere.

Fjordklyngen består af de seks landsbyer Skals, Skringstrup, Sundstrup, Låstrup, Ulbjerg og Nr. Rind.

Byerne i klyngen har taget den tidligere folkeskole i Låstrup i brug som fælles kulturcenter. Huset rummer aktuelt omkring 18 forskellige borgergrupper, der dyrker alt fra yoga, cykling, bridge og børnefodbold til håndværk og håndarbejde som vævning, malerklub og trædrejning.

Klyngen samles også om blandt andet foredrag og fællesspisning, men aktiviteterne er koncentreret om tiden fra september og til april-maj, og skolebygningerne er ikke optimale som mødested for klyngen.

Klyngen vil derfor transformere skolen, så den kan blive til et moderne mødested og informationscenter for hele området, hele året. Og her falder de 4,5 millioner på et tørt sted.

– Jamen, vi er så glade for at vi nu kan realisere det projekt, vi har arbejdet sammen på i årevis, siger formand for Fjordklyngen, Inge Carlskov.

Klyngebyerne er i gang med en områdefornyelse, som har været igang siden 2017, dengang fik man støtte fra Realdania til at få skitseret et projekt for Værestedet.

– Nu har vi også fået støtte til at gennemføre vores projekt, det er virkeligt dejligt, siger Inge Carlskov.

Områdefornyelsen indeholder, foruden lokale projekter i de seks byer, blandt andet bedre tilgængelighed til Hjarbæk Fjord og renovering af den gamle kirkesti fra Låstrup til Skringstrup. Projektet skal efter planen være færdigt i 2022, så det er håbet, at fornyelsen af klyngens værested vil blive klar til den tid også.

– Så kommer det hele til at gå op i en højere enhed, siger Inge Carlskov.

Mangfoldigt værested

Det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt Fjordklyngehus, der rækker ud til hele området ved at samle klyngens foreninger og fritidsaktiviteter i fælles gode faciliteter. 

Skolen skal ombygges med fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og dermed understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en lille ’hjemmebiograf’.

Derudover skal der omkring det nye mødested skabes rum for udeaktivitet og for eksempel være udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende Himmerlandssti eller Hærvejen.

Fremme udviklingen

Med kampagnen Mødestedet er Realdania gået sammen med Lokale og Anlægsfonden for at støtte udviklingen af bedre mødesteder i de eksisterende landsbyklynger. Et godt mødested gør det naturligt at samles i klyngen på tværs af landsbyer, alder og interesser og kan være med til at styrke fællesskabet og hverdagslivet på landet. Målet er at realisere anlægsprojekter i landsbyklynger over hele Danmark, skriver Realdania om kampagnen.

Støttede projekter

I marts 2021 har seks landsbyklynger fået støtte til udvikling af nye eller bedre mødesteder. Fire ud af de seks nye mødesteder har natur og friluftsliv som omdrejningspunkt, hvilket understøtter landsbybeboernes egne ønsker. En undersøgelse med mere end 21.000 besvarelser fra borgere i landsbyklynger har tidligere vist, at 45 procent fremhæver naturkvaliteter som afgørende for at bo, hvor de bor, og at vandreture er den mest efterspurgte fritidsaktivitet.

Låstrup skole, som blev lukket i 1984, har i en lang årrække fungeret som Kulturcenter Værestedet i de oprindelige omgivelser. Med støtte fra blandt andre Realdania og Lokale og Anlægsfonden skal bygningerne og udenomsarealerne nu renoveres og gøres tidssvarende, så borgerne i Fjordklyngen får nogle gode rammer til at pleje fællesskabe. Privatfoto
Kulturcenter Værestedet bruges af omkring 18 forskellige borgergrupper til mange forskellige aktiviteter, og stedet trænger voldsom til en opgradering. For eksempel holder den lokale MTB klub, som har rigtigt mange medlemmer, til i en container i et hjørne af skolegården. Privatfoto

Kommentarer