Frederiks

3,4 millioner til 21 projekter i Viborgs landsbyer

Teknisk Udvalg vedtog på sit møde den 29. november sidste år, at imødekomme 21 ud af 25 modtagne ansøgninger til puljen ”byforskønnelse mindre byer 2017”.

3,4 millioner kroner er nu delt ud, så de lokale foreninger kan komme i gang med at gennemføre de ønskede projekter i landsbyerne. To ansøgninger om trafikdæmpende foranstaltninger vil Trafik & Veje få gennemført i løbet af 2018. Tre ansøgninger blev ikke imødekommet, da de ligger udenfor de kriterier der er fastsat for at søge puljen.

Se en liste over godkendte ansøgninger.

Udover de mindre projekter vedtog udvalget også at imødekomme et ønske om opstart af områdefornyelse i Frederiks. Dette vil kommunen tage initiativ til i løbet af 2018.

Puljen ”byfornyelse/byforskønnelse mindre byer” har eksisteret siden 2012. Der er i perioden 2012-17 imødekommet om støtte til 123 mindre projekter i landsbyerne for et samlet beløb på 17 millioner kroner. I alt 55 landsbyer har modtaget støtte.

Oversigtskortet viser hvor der er givet støtte til 123 mindre projekter.

Puljen kan søges af en borgerforening eller anden forening, der repræsenterer et lokalområde. Viborg Kommune orienterer borgerforeninger, lokalråd eller lignende, når der er mulighed for at søge puljen. Det er således op til de enkelte lokalsamfund at tage initiativ til at søge puljen.

Udover de mange mindre projekter er der for tiden større byfornyelsesprojekter, kaldet områdefornyelser, i Ørum, Vammen, Karup, Møldrup, Stoholm, Rødkærsbro, Klejtrup og Fjordklyngen. Det samlede beløb for disse projekter er 55 millioner kroner.

Kommentarer