Mulighed for virksomhedspraktik for nyuddannede fordobles

Nyuddannede vil som et forsøg kunne komme i virksomhedspraktik dobbelt så længe som i dag. Forslaget udspringer af Partnerskabet for dimittender i arbejde, som torsdag har overleveret 22 idéer til, hvordan man kan få flere nyuddannede i job.

Flere nyuddannede begynder arbejdslivet med at være ledige, og coronakrisen har ikke gjort tingene lettere. Derfor vil regeringen som et forsøg give mulighed for, at ledige nyuddannede kan komme otte uger i virksomhedspraktik. Det er en fordobling i forhold til i dag.

Forsøget kommer efter indspark fra Partnerskabet for dimittender i arbejde, der er etableret for at få flere dimittender hurtigt i job. Forsøget skal køre halvandet år og skal træde i kraft, så hurtigt som det er muligt i forhold til genåbning af beskæftigelsesindsatsen og sundhedssituationen.

Forslaget er det første, der vil blive gennemført, ud fra det idékatalog, som Partnerskabet for dimittender i arbejde i dag har overrakt til regeringen. Der er i alt 22 forslag, som er inddelt i initiativer målrettet beskæftigelsesindsatsen, virksomheder og uddannelsesområdet.

Idéerne skal bruges som inspiration til regeringens videre arbejde og politikudvikling. I idékataloget er bl. a. også nævnt en støtteordning til virksomheder, hvor man kombinerer økonomisk støtte med mere rådgivning, og flere relevante studiejobs og projekter i samarbejde med virksomheder og organisationer under studietiden.

– Jeg har umådelig stor respekt for den indsats de studerende og uddannelsesinstitutionerne har lagt her under corona. Der skal lyde en kæmpe ros. Det har været – og er stadig – nogle ekstraordinært svære vilkår. Derfor skal vi som regering også levere en ekstra indsats for at hjælpe de nyuddannede med at komme ind på arbejdsmarkedet, og det er disse ideer en del af, siger Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Også formand for Akademikerne Lars Qvistgaard er tilfreds med partnerskabet:

– Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at samle alle relevante aktører i et forpligtende partnerskab, der går på tværs af både uddannelsesområdet og beskæftigelsesindsatsen. Det er helt afgørende for at komme med løsningsforslag, der reelt kan bygge bro mellem studie og arbejdsliv. Konkret er vi rigtig glade for, at vores forslag om at udvide virksomhedspraktikken nu bliver til virkelighed, og at der er kommet fokus på problemerne med, at langt de fleste nyuddannede bliver færdige, netop som arbejdsmarkedet går på sommerferie. Arbejdet er dog ikke slut endnu. Vi har stadig en stor opgave i at implementere partnerskabets ideer, og modvirke en corona-generation af unge langtidsledige.

Partnerskab for dimittender i arbejde blev nedsat af regeringen i oktober 2020. Det består af en lang række aktører på beskæftigelses- og uddannelsesområdet og har bl.a. haft til formål at udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, etablere samarbejder og rådgive regeringen om mulige tiltag til at få flere dimittender i arbejde.

Kommentarer